„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  On-line konference pro veřejnost a workshopy na školách o občanské angažovanosti

  V měsíci říjnu jsme realizovali 2. veřejnou konferenci na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”, kterou jsme museli přesunout do on-line podoby na základě poptávky účastníků. Konference se realizovala 6. 10. a účastnilo se jí 15 účastníků.

  Navštívili jsme několik škol s workshopy o dobrovolnictví, sexuálním a genderovém násilí. Tématům dobrovolnictví jsme se věnovali v pěti školách. S workshopy jsme byli na Evropské obchodní akademii v Děčíně, na Střední odborné škole v Klášterci nad Ohří, na Obchodní akademii v Žatci, na Střední škole technické, gastronomické a automobilní pobočka Kadaň a na Gymnáziu v Žatec.

  Na poslední jmenované škole se se studenty věnujeme také aktivitě Účastnické miniprojekty, kdy studenty provázíme projektovým procesem. Ti se rozdělili do šesti skupin a každá skupina si vymyslela svůj dobrovolnický projekt, který se bude snažit zrealizovat a na konci svojí projektovou činnost zhodnotí.

  Aktivitu realizujeme pro školy z Ústeckého kraje v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Pravé menu