„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Arteterapie s Hannou // Art therapy with Hanna

  | 7. 11. 2022 | English version follows

  Arteterapeutické hodiny s dobrovolnicí Evropského sboru solidarity Hannou se stávají velice oblíbenou aktivitou. Po úspěšném minulém pololetí, kdy se Hanna věnovala pravidelné dětské skupině se v tomto půlroce otevřela skupinka určená pro ženy – ženský arteterapeutický kruh. Společný čas se na lekcích tráví relaxací u různých kreativních a artových technik. Návštěvníci přicházejí jak z místní, tak z ukrajinské komunity, čímž aktivita krásně přispívá k vzájemné integraci a interkulturnímu sdílení. Během listopadu jsme navíc dvě akce zaměřili charitativně, abychom mohli podpořit ukrajinské ženy na frontě.

  A protože arteterapie je skvělou relaxační technikou pro všechny generace, navštívili jsme v poslední době také domov pro seniory a návštěva dalších dvou nás ještě čeká. 

  Pokud nestíháte pravidelné aktivity, sledujte program jednorázových akcí Mezigeneračního centra, tam se arteterapie také sem tam objeví 🙂

              


  Art therapy classes with Hanna, a volunteer of the European Solidarity Corps, are becoming a very popular activity. After a successful first half of the year, when Hanna organized regular children’s group, this time she opened a group intended for women – the women’s art therapy circle. The time together is devoted to various relaxing creative and art techniques. Visitors come from both the local and the Ukrainian community, making the activity a beautiful contribution to mutual integration and intercultural sharing. During November, we also focused two events on charity, so we could support Ukrainian women at the front.

  And since art therapy is a great relaxation technique for all generations, we recently also visited a retirement house and we plan to visit another two.

  If you can’t keep up with regular activities, follow the program of one-off events of the Intergenerational Center, where art therapy will also appear here and there 🙂

   
  Ikona Ověřeno komunitou
   
   
  Ikona Ověřeno komunitou
   
  Ikona Ověřeno komunitou
   
  Pravé menu