„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Výměna mládeže na Hoře Sv. Šebestiána

  | 22. prosince 2022 |

  V termínu 16. – 20. prosince jsme si užili česko-slovenskou výměnu mládeže na zasněžené Hoře Svatého Šebestiána kousek nad Chomutovem. Opět jsme spojili síly s naším slovenským partnerem CVČ Stará Ľubovňa, který k nám vyslal skupinu osmi účastníků se dvěma vedoucími. Ač se nám projekt od samého počátku komplikoval Covidem a museli jsme jeho realizaci několikrát rušit, o to lepší bylo opět konečně moci uspořádat tuto vzdělávací aktivitu. Po celý týden jsme se věnovali tématu Finanční gramotnost, čemuž odpovídal bohatý program plný workshopů a interaktivních her. 

  První den patřil, jako vždy, seznamování a icebrakerům, abychom společně prolomili počáteční nervozitu a navzájem se poznali. Věnovali jsme se také workshopu Bez násilí, který je zaměřen převážně na genderově podmíněné násilí. Společná závěrečná diskuze byla, i přes blízkost obou našich zemí, velice živá a účastníci si mezi sebou nasdíleli velké množství názorů. Proběhlo rozdělení do reflexních skupin, které pak účastníky provázely celým týdnem, ať to byl vyhrazený čas na společné reflexe, či úkoly, které měli každý den jednotlivé skupiny na starost. V závěru se účastníci věnovali sestavení plánu a rozpočtu pro společný výlet, který nás čekal o víkendu.

  V druhém dni ovládl dopoledne kvíz Kahoot, který pro skupinu připravila zahraniční dobrovolnice Alex. Kromě základů z finanční sféry si tak účastníci řádně procvičili i spoustu pojmů z obchodní angličtiny. Následně jsme se věnovali neziskovému sektoru, konkrétně jeho financování. Poutavou prezentaci pro nás měla připravenou vedoucí české skupiny Stáňa Hamáková. Porovnali jsme také neziskové a příspěvkové organizace a situaci obou vysílajících organizací. Odpoledne nás navštívil Mgr. Jiří Vyčichlo, Ph.D., se kterým jsme se měli v plánu věnovat vlivu mezinárodní politiky na ekonomické dění ve světě. Shodou náhod za námi dorazil i se svým kolegou Ing. Viktorem Štajnochem pocházejícím ze Slovenska, a tak byla debata ještě o to více záživnější, neboť jsme z první ruky mohli prodiskutovat situaci z pohledu odborníků z obou zemí. Probrali jsme krizi na Ukrajině a její vliv na oba státy, náboženské rozdíly našich zemí a historický vývoj, který k tomu vedl, politickou situaci obou zemí a naši hosté také rozebrali množství dotazů od samotných účastníků. Není tedy divu, že většina při závěrečné reflexi tohoto dne označila diskuzi za nejpřínosnější část programu.

  Poločas, tedy třetí den programu patřil zmiňovanému společnému výletu. Účastníci se společně dohodli na návštěvě Karlových Varů, kde jsme strávili velice příjemný mrazivý den. V rámci učení se o rozpočtu si skupinka sama zajišťovala výběr a rezervaci potřebných spojů a také spravovala rozpočet stravování. Na celý den pak byly také zadány společné teambuildingové hry a aktivity, které účastníci museli plnit. 

  Na čtvrtý den za námi dorazily kolegyně z organizace RADKA, které pro nás měli připravenou vzdělávací hru C’est la vie – Hra o životě. Vyplňování formulářů, přihlášky ke studiu, nájemní smlouvy, jednání s úřady, pracovní poměry. To vše a ještě mnohem víc si účastníci měli možnost vyzkoušet praxi na stanovištích úřad, vzdělávání, trh práce, bydlení, herna & exekuce a volný čas. Kolegyňky s sebou také přivezly naši zahraniční dobrovolnici Hannu, která pro účastníky připravila arteterapeutický workshop na téma World in future. Při workshopu vznikly úžasné koláže, které plánujeme vystavit v mládežnickém klubu.  Na samotný závěr dne jsme si ještě užili společnou interkulturní večeři.

  Poslední dopoledne jsme se ještě stihli věnovat několika workshopům (reklama a marketing, kryptoměny) a také jsme si představili síť Eurodesk a další, zejména mezinárodní, projekty a aktivity, kterým se mladí účastníci mohou věnovat. Odpoledne nechybělo slavností předání certifikátů YouthPass, které si účastníci během týdne mohli vyplňovat. Velkou část pozornosti jsme soustředili zejména na hodnotící techniky a závěrečnou reflexi. 

  Společný týden s přáteli ze Slovenska nám utekl jako voda, a tak doufáme, že se brzy budeme moci věnovat dalšímu z mládežnických projektů. 

   

          

   

  Pravé menu