„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Ukončení projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji

  V březnu 2023 jsme úspěšně ukončili 30ti měsíční projekt Aktivně k občanství v Ústeckém kraji, který byl podpořen z programu Active Citizens Fund. Zaměřen byl na žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů.

  Během realizace projektu, organizace navázala spolupráci s 36 školami různého typu z Ústeckého kraje. Bylo připraveno 128 workshopů, kterých se účastnilo 2 391 žáků a studentů. Zájem byl o workshopy na téma Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), kde se žáci zábavně-vzdělávací formou dozvídají o SDGs, ale také s nimi bylo hovořeno o nenaplňování těchto cílů v rámci jejich komunity a prostředí, kde žijí. Zamýšleli se nad tím, jak oni sami mohou pomoci naplňovat některé cíle v rámci jejich komunity a místa, kde žijí. Vyzkoušeli si navrhnout např. ekologické projekty zaměřené a jejich město. V závěru projektu byla velká poptávka po dobrovolnických besedách, na kterých se účastníci dozvěděli dobrovolnické možnosti v místě bydliště a v zahraničí. Vyzkoušeli si také v rámci skupinové práce vytvořit dobrovolnický miniprojekt. V souvislosti se situací ve společnosti byl zájem i o workshopy Bez násilí, které se zaměřují na sexuálním a genderově podmíněné násilí.

  Další projektovou aktivitou byly interaktivní vzdělávací hry, kterých se za projektové období uskutečnilo 40 a účastnilo se jich 768 žáků a studentů. Nejvíce se hrála hra C´est la vie. V této hře žáci a studenti získávají dovednosti praktickým nácvikem a to převážně v oblasti administrativní (vyplňování různých formulářů a žádostí na úřadech), komunikačních (etické chování, ověření informací, požádat o radu, umět si říct, co potřebuji), čtenářská gramotnost (čtení s porozuměním, najít si potřebné informace), aj. Hry Svět a Keep cool jsou zaměřené na SDGs a globální politiku. Žáci si tak vyzkoušeli jaké to je mít možnost ovlivnit oteplování planety a pocítit s tím spojené důsledky. O tematické kvízy Vingo hráli zpravidla žáci 1. stupně ZŠ, byly zaměřené ne mediální témata a znalosti v oblastech digitální bezpečnosti, fake news, kyberšikana, sexting, nomofobie, kybergrooming, atd.

  O projektovou aktivitu účastnické projekty projevilo zájem Gymnázium Žatec a to v posledním projektovém období, kdy studenti ze dvou ročníků pracovali na 6 dobrovolnických miniprojektech. Studentům bylo vysvětleno co je to dobrovolnictví a co všechno obnáší. Následně jim byl vysvětlen projektový proces, který si následně v praxi, ve skupinkách, vyzkoušeli. Po celou dobu spolupráce se s žáky, zpravidla 1x měsíčně, scházela koordinátorka ve škole a následně bylo realizováno několik schůzek online nebo konzultovali po telefonu postupy v jednotlivých miniprojektech. Studenti byli podporování a při závěrečném hodnocení si uvědomili, že i oni sami mohou zvládnout „velké“ věci. Za celé projektové období bylo realizováno 11 miniprojektů se 109 účastníky.

  Dále byly realizovány dvě veřejné konference na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”, dvě školení lektorů a jedno akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží. Průběžně docházelo ke sdílení zkušeností v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství napříč regionem Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) prostřednictvím šesti zasedání RADY DC SZ.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu