„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Do digitálního světa s malými táborníky

  Poslední červencový týden v rámci prázdninového léta v Radce patřil tzv. Digi táboru. Kromě běžných táborových aktivit jako procházky, návštěvy dětských hřišť a sportovišť, jsme se především věnovali tématům z digitální a mediální oblasti. A to díky kresleným postavičkám – sourozencům Filipovi a Míně, spolu s jejich kocourem, kteří nás prováděli video lekcemi výukového programu “V digitálním světě”. Kromě dalším materiálů, jako např. pracovních či informačních listů, jsme pracovali i s dalšími tipy. Děti si vyrobily kelímkové telefony a v rámci tématu komunikace jsme navštívili městskou knihovnu, kde jsme si povídali o vzniku komiksů a jejich specifických způsobech komunikace a grafického zpracování. 

  Děti se tak dozvěděly spoustu informací o digitální historii a světě, vyhledávačích, virech, heslech, cookies, online hrách, závislosti na internetu, rodičovské kontrole, sociálních sítí, lajkách, kyberšikaně, jak mluvit a tvořit na internetu, aj. Spoustu získaných znalostí si mohly vyzkoušet ve skupinových či individuálních aktivitách. Závěrečným digitálním testem, který ověřil jejich získané dovednosti, prošly všichni na výbornou. 

  Digitální tábor byl realizován v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Pravé menu