„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  V březnu 2023 jsme úspěšně ukončili 30ti měsíční projekt Aktivně k občanství v Ústeckém kraji, který byl podpořen z programu Active Citizens Fund. Zaměřen byl na žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů.

  Během realizace projektu, organizace navázala spolupráci s 36 školami různého typu z Ústeckého kraje. Bylo připraveno 128 workshopů, kterých se účastnilo 2 391 žáků a studentů. Zájem byl o workshopy na téma Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), kde se žáci zábavně-vzdělávací formou dozvídají o SDGs, ale také s nimi bylo hovořeno o nenaplňování těchto cílů v rámci jejich komunity a prostředí, kde žijí. Zamýšleli se nad tím, jak oni sami mohou pomoci naplňovat některé cíle v rámci jejich komunity a místa, kde žijí. Vyzkoušeli si navrhnout např. ekologické projekty zaměřené a jejich město. V závěru projektu byla velká poptávka po dobrovolnických besedách, na kterých se účastníci dozvěděli dobrovolnické možnosti v místě bydliště a v zahraničí. Vyzkoušeli si také v rámci skupinové práce vytvořit dobrovolnický miniprojekt. V souvislosti se situací ve společnosti byl zájem i o workshopy Bez násilí, které se zaměřují na sexuálním a genderově podmíněné násilí.

  Další projektovou aktivitou byly interaktivní vzdělávací hry, kterých se za projektové období uskutečnilo 40 a účastnilo se jich 768 žáků a studentů. Nejvíce se hrála hra C´est la vie. V této hře žáci a studenti získávají dovednosti praktickým nácvikem a to převážně v oblasti administrativní (vyplňování různých formulářů a žádostí na úřadech), komunikačních (etické chování, ověření informací, požádat o radu, umět si říct, co potřebuji), čtenářská gramotnost (čtení s porozuměním, najít si potřebné informace), aj. Hry Svět a Keep cool jsou zaměřené na SDGs a globální politiku. Žáci si tak vyzkoušeli jaké to je mít možnost ovlivnit oteplování planety a pocítit s tím spojené důsledky. O tematické kvízy Vingo hráli zpravidla žáci 1. stupně ZŠ, byly zaměřené ne mediální témata a znalosti v oblastech digitální bezpečnosti, fake news, kyberšikana, sexting, nomofobie, kybergrooming, atd.

  O projektovou aktivitu účastnické projekty projevilo zájem Gymnázium Žatec a to v posledním projektovém období, kdy studenti ze dvou ročníků pracovali na 6 dobrovolnických miniprojektech. Studentům bylo vysvětleno co je to dobrovolnictví a co všechno obnáší. Následně jim byl vysvětlen projektový proces, který si následně v praxi, ve skupinkách, vyzkoušeli. Po celou dobu spolupráce se s žáky, zpravidla 1x měsíčně, scházela koordinátorka ve škole a následně bylo realizováno několik schůzek online nebo konzultovali po telefonu postupy v jednotlivých miniprojektech. Studenti byli podporování a při závěrečném hodnocení si uvědomili, že i oni sami mohou zvládnout „velké“ věci. Za celé projektové období bylo realizováno 11 miniprojektů se 109 účastníky.

  Dále byly realizovány dvě veřejné konference na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”, dvě školení lektorů a jedno akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží. Průběžně docházelo ke sdílení zkušeností v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství napříč regionem Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) prostřednictvím šesti zasedání RADY DC SZ.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  V roce 2022 jsme si připomněli dvě velká výročí: 30 let od založení 1. mateřského centra a 20 let od založení Sítě pro rodinu, z. s. (dříve Sítě mateřských center), která je střešní organizací téměř 300 mateřských, rodinných a komunitních center po celé České republice a to včetně RADKA z. s..
  Pomáhá jim v založení, rozvoji, i lobbuje a propaguje jejich existenci.

  Před deseti lety vzniklo k předchozímu výročí 20 cache (česky: kešek) ve Středočeském a Libereckém kraji a vloni se Síť pro rodinu domluvila na založení dalších.

  Společně s našimi cache se můžete vydat napříč Českou republikou a poznat krásy naší země očima těch, kteří znají potřeby rodiny a výlety s dětmi nejlépe – koordinátorů mateřských, rodinných a komunitních center.
  A třeba po cestě i nějaké centrum navštívit

  I my jsme se proto rozhodli založit vlastní cache, abychom Vám RADKU z.s. a mateřská centra všeobecně ukázali i z jiného úhlu, kde mateřské centrum neznamená jen programy pro maminky s dětmi v hernách a klubech, ale i venkovní aktivity pro celé rodiny.

  Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají ukryté schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Schránkám se říká cache (keš) nebo taky poklad. Cache se dávají na zajímavá, hezká nebo nějakým významem zvláštní místa a to po celém světě. A my si myslíme, že RADKA z.s. je jedním z takových zvláštních míst. Určitě pro začátek navštivte stránky https://www.geocaching.com

  Tak přejeme pěkný lov a pozor na mudly.

  Jak jsme vařili levně a přesto velmi dobře – je zřejmé z fotografií. Dětem i dospělým opravdu chutnalo a přitom stačí tak málo.

  Mrkvová polévka

  4-5 ks mrkve, 2 ks brambor (brambory jsou hlavě pro zajištění krémovosti a zahuštění), máslo, sůl, majoránku. Pokud mám, tak kysanou smetanu a strouhaný sýr či opečený chléb.

  Nakrájíme brambory a mrkev na kousky, orestujeme na másle, osolíme a uvaříme. Následně vše rozmiksujeme, přidáme majoránky podle chuti… A JE HOTOVO.
  Pokud někdo doma má a chce, může vmíchat kysanou smetanu. Já osobně si ráda do polévky ještě nastrouhám sýr a děti naopak mají rády opečený chléb či krutonky.

  Při společném vaření jsme vymysleli také obměny – místo mrkve jde prakticky použít jakákoliv zelenina.

   

  Dobrou chuť

   Aktivity projektu jsou podpořené z dotačního programu Rodina MPSV.

  Fotogalerie

  Během jarních prázdnin jsme v rámci Školního klubu pořádali příměstský tábor na téma DIGIDĚTI. V průběhu se děti naučily, jak ze svých výtvorů z programu malování vytvořit gify – hýbací obrázky, ale také jak z fotek, které sami nafotily, vytvořit koláž.
  Neseděli jsme však jen za monitory počítačů, během dopoledne jsme s dětmi vyráželi na krátké procházky například na komunitní zahradu nebo podél řeky.
  Jeden táborový den nám obohatil pan Ondřej Merta společně se svými malými kamarády roboty.
  Dětem představil co je to robot a co všechno může umět. Děti si mohly vyzkoušet samotné programování a provést ho překážkovou dráhou.
  Budeme se těšit na dalším táboře!
  FOTOGALERIE

  Fotogalerie

  Závěr prázdnin jsme si užili při tvořivé keramické dílně, která byla tematicky nastavena jako VELIKONOČNÍ.

  Každý z nás si vybral z nabídky možností výrobek takový, jaký ho nejvíce oslovil. Misku, beránka, květináč – ovečku….

  Nálada byla příjemná, pohodová a odpočinková a hlavně tvůrčí a přesně tak to má být. Těšíme se na další setkání.

  Fotogalerie

  Díky projektu “Neboj se otevřít”, finančně podpořenému Evrospkým sborem solidarity, opět nabízíme základním školám v Kadani a Klášterci nad Ohří prezentaci filmu Zuřivec.

  Hlavním nástrojem preventivních přednášek je krátký 20 minutový animovaný film “SINNA MANN” (Zuřivec), který toto téma domácího násilí znázorňuje. Po každé projekci filmu následuje diskuze o celém tématu diváků s vyškolenými pracovnicemi naší organizace. Je zde především zdůrazněno, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí, co je to vykázání, jakou roli má v těchto případech Policie ČR a jakou odbor sociálních věcí Městského úřadu (OSPOD) a na koho se v případě potřeby obrátit…. Na konci přednášky mohou posluchači napsat či namalovat vzkaz pro chlapečka Bóje, hlavní postavu animovaného filmu.

  V pátek 22. března 2019 proběhlo školení nových lektorů. Školení vedla PhDr. Eva Klimentová, Ph.D., certifikovaná školitelka pro využití Filmu Zuřivec.  Účastníci získali základní znalosti z oblasti domácího násilí, kompetence k využití filmu Zuřivec k edukačním účelům a k promítání filmu dětem na školách.

  Více informací získáte: Bc. Lucie Dvořáková, DiS., scr@radka.info, tel: 774 946 378

   

  V období jarních prázdnin jsme v rámci naší služby (sociálně aktivizačně služby pro rodiny s dětmi) realizovali „táborový týden“ pro děti z Hradce a Kadaně v provozovně Radka z.s.. Celý tábor se nesl v duchu první pomoci, kdy jsme se zábavnou formou snažili naučit děti základy první pomoci. Byl tedy zaměřen na prevenci a zvýšení znalostí a dovedností dětí.

  První den jsme se zábavnou formou učili, které záchranné složky mohou děti volat v případě nebezpečí. Zopakovali jsme si telefonní čísla jednotlivých záchranářů, ukázali jsme si záchranu člověka, hráli jsme přiřazovací hry, které zaujaly jak děti malé tak i velké. S dětmi jsme navštívily Městskou policii v Kadani. Zde se dozvěděly, jaká je náplň městské policie, kde jsou rozmístěné kamery po Kadani, jaký je rozdíl mezi městskou a státní policií a v jakém případě volat jednotlivé složky. V rámci prohlídky městské policie, byla pro děti připravena ukázka cvičení psovoda. Následující den jsme s dětmi zavítali do městské knihovny v Kadani, kde se dozvěděly, jaké knihy v knihovně mají. Paní knihovnice jim představila i encyklopedii o záchranářích, kterou si děti se zálibou prohlížely. Na konci programu si děti vyzkoušely v knihovně – dílničce vyrobit zápich dle vlastní fantazie, který si poté mohly odnést domu. Ve druhé polovině týdne jsme s dětmi navštívili hasičskou stanici. I zde byl pro děti připraven program. Děti si prohlédly hasičské auto, bylo jim vysvětleno, k čemu jednotlivé hasičské přístroje slouží a na co se používají. Hasiči také předvedli dětem, jak rychle se musí obléknout při výjezdu. Bylo pro nás připraveno i překvapení, v podobě vyhlášení poplachu, kdy děti mohly vidět, jak to při opravdovém výjezdu funguje od začátku do konce. Tábor jsme zakončili předáním odměn, ze kterých děti byly nadšené.

  Věříme, že děti si celý týden užily a odnesly si nejen krásné zážitky, ale i spoustu užitečných informací o tom, jak mohou pomoci při zranění, či vážnějších nehodách.

  Tímto děkujeme Městské policii Kadaň, pobočce Městské knihovny v Kadani a Hasičům města Kadaně za milé přijetí, a krásné přednášky pro děti. Jsme rádi za tuto zkušenost, a též děkujeme za kladné hodnocení od samotných účastníků a jejich rodičů.

                                                                                                Tým sociálního centra Radka

  Fotogalerie

  V listopadu 2018 jsme se přihlásili s naším projektem do programu “Vy rozhodujete, my pomáháme”, prostřednictvím kterého Nadační fond Tesco finančně podporuje místní komunity.

  Náš projekt se týkal canisterapie, kterou pravidelně provádíme na oddělení LDN v Nemocnici Kadaň a v Domově pro seniory v Klášterci nad Ohří.  S dalšími dvěma organizacemi, Městským ústavem sociálních služeb v Klášterci nad Ohří a MŠ Čtyřlístek v Kadani, jsme se dostali do druhého kola. O vítězi rozhodovali zákazníci hypermarketu Tesco v Klášterci nad Ohří pomocí hlasovacích žetonů, které získali za nákup. RADKA z. s. skočila na druhém místě a získali jsme tak 16.000 Kč k realizaci projektu „Canisterapie v DC RADKA”.

  Od pondělí 4. 3. 2019 do pátku 8. 3. 2019 jsme u nás v rámci projektu People to People v Radce hostovali 3 Bulharky a 10 Poláků, z čehož 7 z nich byli EVS dobrovolníci.

   Byli jsme se podívat do našeho partnerského mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v Plzni, kde nám prezentovali jejich činnost a povídali jsme si také o dobrovolnictví 50+. Polští dobrovolníci nám ukázali také jejich projekt Jazda z Pomyslami, která má za úkol ukázat dětem evropské hodnoty hravou formou. Jako další k nám přijely zastupitelky z komunitního centra v Karlových Varech prezentovat svůj nápad, který chtějí v příštích letech realizovat. Ve středu jsme měli na programu Café Lingua a jelikož dobrovolníci byli z různých zemí, představila se nám Brazílie, Francie, Španělsko, Rumunsko atd. Dále jsme také prezentovali projekt Jazda z Pomyslami na kadaňské Jedničce a na klášterecké Krátké základní škole.
  Všichni jsme si návštěvu moc užili a už se těšíme na setkání v Bulharsku 🙂

  Mezinárodní den žen se slaví už od počátku 20. století a tento den jsme si připoměli i u nás v Mateřském centru. Povídali jsme si o jeho vzniku a tím otevřeli téma práv žen v dnešním světě.

  Původní základní myšlenkou MDŽ je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění genderové diskriminace. MDŽ by tedy neměl být spojován s komunismem, ale s mnohaletým mezinárodním bojem za ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen. Jako takový je MDŽ důležitým dnem každoročně připomínajícím nikoli éru komunismu, ale boje žen za svá práva.

   

  Aktivity projektu jsou podpořené z dotačního programu Rodina MPSV.

  Fotogalerie

  Pravé menu