„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Realizace tohoto tříletého projektu přinesla mnoho pozitiv do každodenního života organizace, které se projevují směrem k veřejnosti formou nových nabídek.
  Jednou z novinek je i metodická pomůcka „Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem”, která se v ČR stále více rozšiřuje. Využívá 34 ilustrovaných karet s texty k vizualizaci abstraktních pojmů, jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná činnost projevuje v životě, jak už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Karty již používá Mateřská škola Začít Spolu a spolek se chystá zařadit je v kurzech Silní rodiče – silné děti , při táborech, ale i v běžných aktivitách pro celou veřejnost.
  Dále pracovníci spolku prošli v předchozím období mnoha školeními, která zvýšila jejich profesní kvalifikaci, ale i rozšířila znalosti práce např. o oblasti propagace nebo v online prostředí. Organizace využívá firemní Google Workspace, což zefektivnilo její administrativní procesy i vnitřní a vnější komunikaci. Došlo i na revizi vnitřních dokumentů se zakomponováním principů age managementu, který pomáhá zaměstnancům zvládat proměnlivé životní situace s ohledem na věk, zdraví či rodinnou situaci apod.
  “Celým projektem kráčíme cestou ke Gándhího okřídlenému: “Buďme změnou, kterou chceme vidět kolem sebe” a moc nás to baví a obohacuje”, dodala Jana Milá, koordinátorka projektu Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

  Máme za sebou krásnou vydařenou neděli v podobě ekologicky zaměřeného festivalu GREEN FEST, který proběhl 6.6.2021. Na této akci jsme hovořili o projektu podpořeném Ústeckým krajem – Zdravá prevence. Součástí bylo domácí občerstvení z kvalitních surovin. V nabídce byla ukázka jógy a povídání o zdravém životním stylu jakožto trendu dnešní doby.

  Po letních prázdninách bude zahájen cyklus přednášek, kurzů a workshopů na téma projektu.

   

  Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá každoročně Hodnocení zdravého organizačního řízení v českých neziskovkých organizacích. Jde o několikaměsíční proces ve třech kolech a také o Cenu veřejnosti. 

  Jsme velmi hrdí, že jsme se z téměř 70 nominantů probojovali až do finále.  

  Nezávislé prestižní ocenění v rámci celé České republiky jsme svým postupem do první trojice již získali. Přesné umístění se dozvíme v lednu 2022 na slavnostním předání cen v Praze. Do té doby ještě stále můžeme zabodovat i v hlasování veřejnosti. 

  Ilustrace co vedení neziskovky obnáší jsme znázornili i mediálně. 

       

  Realizace tohoto tříletého projektu přinesla mnoho pozitiv do každodenního života organizace, které se projevují směrem k veřejnosti formou nových nabídek.
  Jednou z novinek je i metodická pomůcka „Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem”, která se v ČR stále více rozšiřuje. Využívá 34 ilustrovaných karet s texty k vizualizaci abstraktních pojmů, jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná činnost projevuje v životě, jak už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Karty již používá Mateřská škola Začít Spolu a spolek se chystá zařadit je v kurzech Silní rodiče – silné děti , při táborech, ale i v běžných aktivitách pro celou veřejnost.
  Dále pracovníci spolku prošli v předchozím období mnoha školeními, která zvýšila jejich profesní kvalifikaci, ale i rozšířila znalosti práce např. o oblasti propagace nebo v online prostředí. Organizace využívá firemní Google Workspace, což zefektivnilo její administrativní procesy i vnitřní a vnější komunikaci. Došlo i na revizi vnitřních dokumentů se zakomponováním principů age managementu, který pomáhá zaměstnancům zvládat proměnlivé životní situace s ohledem na věk, zdraví či rodinnou situaci apod.

   

  O letošních prázdninách jsme pořádali 5 plaveckých táborů. Program ve vodě byl doplněn kreativním tvořením, jako například malování, navlékání korálků, šití polštářků či výroba různých loděk a vodních tvorů z rozličných materiálů. Děti měly možnost pracovat i s přírodními materiály v Intuitivním tvoření s panem Maršíkem. To byla pro většinu z nich nová zkušenost a děti byly nadšené. Celodenní program obsahoval i procházky, návštěvy několika kadaňských hřišť a vždy jedno středeční odpolední posezení v knihovně, kde děti hrály zajímavé hry, které byly tematicky uzpůsobeny vodnímu světu. Obědy jsme v tomto roce měly u Švejka – restaurant “U Věžičky”. Plavecké tábory celkem absolvovalo 86 dětí.

  Informace k průběhu projektu ZDRAVÁ PREVENCE

  Započali jsme v červnu 2021. Akce Green fest zde

  Následoval cyklus přednášek na téma:

  Stravovací návyky a pozitivní vliv pohybu na naše zdraví

  Stravování a jeho vliv na naše zdraví

  Cirkadiánní rytmus

  Projekt je jednou svou klíčovou aktivitou zaměřen na řízenou dokumentaci organizace. Revizní tým, který vznikl z vedoucích center a zabýval se v roce 2019 Strategickým plánem, se v průběhu letošního roku zaměřil na řízenou dokumentaci. Došlo k aktualizaci a začlenění několika prvků týkajících se age managementu. Aktuálně se finišuje s provozními řády center s příslušnými přílohami, dále s řádem organizačním a pracovním. Směrnice budou následovat.

  Age management v RADCE

  RADKA, z.s. již druhým rokem pracuje v projektu „Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu“.

  V průběhu letošního roku jsme byli vystaveni opatřením v souvislosti s COVID – 19. Došlo k velkým omezením provozu organizace a my museli reagovat. Volný čas jsme využili na zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců prostřednictvím webinářů, interních školení a dalších vzdělávacích aktivit. Probíhal mentoring a péči o zaměstnance jsme obohatili o supervizi. Organizace své zaměstnance proškolila a poté kompletně přešla na Google Workspace. Je to online pracovní prostředí, které obsahuje populární webové aplikace společnosti Google, jako jsou Gmail, Google Disk, Google Hangouts, Google Kalendář a Google Dokumenty a další. Tímto krokem se sjednotila komunikační forma celé organizace a nadefinovala se i komunikaci směrem ven. V době karantény tak proběhlo mnoho schůzek, školení a porad on-line formou. Aktuálně dokončujeme směrnici, která používání Google Workspace nadefinuje a usnadní tak adaptaci nově příchozích zaměstnanců.

  Závěrem bychom chtěli podotknout, že projekt nám velmi pomohl v tomto roce plném změn a i díky možnostem, které plynou z jeho klíčových aktivit, jsme se posunuli opět o kus dál v dnešní digitální době a o krok blíž k našim zaměstnancům.

  plavecké centrum RADKA

  V první polovině roku jsme zahájili plavecké kurzy. O jarních prázdninách proběhl příměstský plavecký tábor. V souvislosti s opatřeními COVID – 19, jsme byli nuceni v březnu provoz PCR uzavřít. Kurzy se opět rozběhly po uvolnění opatření 1.6.2020.  I nadále dodržujeme zvýšená hygienická opatření.

  Přelom starého a nového roku je vždy časem bilancování. Přemýšlíme o tom, co se nám povedlo, z toho, co se nepovedlo, se do budoucna chceme poučit. Takové bilancování ale nepřichází jen v osobním životě. Každá organizace, které záleží na její budoucnosti, také hodnotí a přemýšlí, jak se posunout dál. A to byl i předvánoční úkol všech našich zaměstnanců!

  Naše organizace je opravdu velká a někdo jí zná jako mateřské centrum, jiný v nás vidí pomocníky ve složitých životních situacích či “lektory” . Tyto a další “tváře” máme díky skvělému týmu zaměstnanců, různým donátorům či podporovatelům a našim klientům, návštěvníkům.

  Proto jsme sedli, dali hlavy dohromady a zamysleli se:

  Proč to, co děláme, je dobré a užitečné?
  Ostatní nás potřebují pro plnění svých potřeb, jsme tedy potřební! Nabízíme a vyhledáváme pomoc druhým!
  Přinášíme možnosti smysluplného trávení volného času! Jsme místem pro setkávání!
  Dáváme pocit potřebnosti a sounáležitosti! Dáváme pocit naděje, že nikdo není doopravdy sám!
  Nabízíme možnosti seberozvoje a seberealizace dospělých! Rozvíjíme děti od útlého věku!
  Máme ojedinělou a finančně dostupnou nabídku aktivit v regionu! Jsme dobří a nabízíme inspiraci ostatním!

  Pro koho tady jsme, kdo za námi chodí?
  Jsme tady pro děti i dospělé v různém věku, v různé životní situaci, s různými potřebami.
  Jedná se o rodiny s dětmi, mládež, cizince, seniory, nezaměstnané, osoby bez přístřeší, osoby se zájmem o další vzdělávání, osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, pěstouny, rodiče samoživitele, spolupracující organizace, zahraniční partnery, širokou veřejnost a samozřejmě pro naše zaměstnance.

  Co nám to dává? – někdy i bere (jako lidem)
  Práce v neziskovce není jednoduchá, zvlášť když je někdy tento sektor středem spíše negativního zájmu (zvůlí politických populistů).
  To samozřejmě ovlivňuje naše zaměstnance, jejich práci a někdy i jejich postavení v okruhu blízkých.
  Proto byl konec roku také časem připomenutí si toho, proč jsme si náš spolek vybrali za svůj druhý domov (trávíme tady totiž opravdu hodně času :-)).

  Pravé menu