„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Workshopy na školách nadále pokračují. Během prosince jsme stihli opět navštívit základní školu v Měcholupech a dále Střední školu obchodu, řemesel, služeb Trmice v Ústí nad Labem. Se žáky jsme probírali sociální sítě, jak všechno zvládat chytře a bezpečně či workshop o reklamě a marketingu, Fake news se středoškoláky.  

  Těší nás, že si nás zvete do škol a my tak můžeme šířit osvětu mezi žáky a studenty.

  Aktivity realizujeme pro školy z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Podzimní kurzy roku 2022 proběhly v poklidu bez omezení dřívějších let ku spokojenosti rodičů, dětiček i nás plaveckých lektorů. Předškolní děti si hravou formou osvojily základy plaveckých dovedností, seznámily se s vodním prostředím a užily si ve vodě  spoustu legrace. Rodiče s dětmi se při kurzech seznámili s “abecedou” potápění kojenců a užili si aktivně společný volný čas. Vše jsme samozřejmě fotili nad vodou i pod ní.

  Průběžně probíhaly i kurzy vaničkování.

  V dubnu roku 2022 jsme zahájili jarní plavecké kurzy pro rodiče s dětmi a pro děti od tří do šesti let.

  V bazénu jsme přivítali i několik kurzů s těmi nejmenšími, kteří přešli z vaničkování. 

  Rodiče s dětmi se v prvních lekcích seznámili s “abecedou” potápění kojenců a užili si aktivně společný volný čas.

  Vaničky jsme rozšířili na dvě varianty, kdy je možnost využít nové verze spojené s masáží. 

  Realizace tohoto tříletého projektu přinesla mnoho pozitiv do každodenního života organizace, které se projevují směrem k veřejnosti formou nových nabídek.
  Jednou z novinek je i metodická pomůcka „Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem”, která se v ČR stále více rozšiřuje. Využívá 34 ilustrovaných karet s texty k vizualizaci abstraktních pojmů, jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná činnost projevuje v životě, jak už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Karty již používá Mateřská škola Začít Spolu a spolek se chystá zařadit je v kurzech Silní rodiče – silné děti , při táborech, ale i v běžných aktivitách pro celou veřejnost.
  Dále pracovníci spolku prošli v předchozím období mnoha školeními, která zvýšila jejich profesní kvalifikaci, ale i rozšířila znalosti práce např. o oblasti propagace nebo v online prostředí. Organizace využívá firemní Google Workspace, což zefektivnilo její administrativní procesy i vnitřní a vnější komunikaci. Došlo i na revizi vnitřních dokumentů se zakomponováním principů age managementu, který pomáhá zaměstnancům zvládat proměnlivé životní situace s ohledem na věk, zdraví či rodinnou situaci apod.
  “Celým projektem kráčíme cestou ke Gándhího okřídlenému: “Buďme změnou, kterou chceme vidět kolem sebe” a moc nás to baví a obohacuje”, dodala Jana Milá, koordinátorka projektu Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

  Máme za sebou krásnou vydařenou neděli v podobě ekologicky zaměřeného festivalu GREEN FEST, který proběhl 6.6.2021. Na této akci jsme hovořili o projektu podpořeném Ústeckým krajem – Zdravá prevence. Součástí bylo domácí občerstvení z kvalitních surovin. V nabídce byla ukázka jógy a povídání o zdravém životním stylu jakožto trendu dnešní doby.

  Po letních prázdninách bude zahájen cyklus přednášek, kurzů a workshopů na téma projektu.

   

  Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá každoročně Hodnocení zdravého organizačního řízení v českých neziskovkých organizacích. Jde o několikaměsíční proces ve třech kolech a také o Cenu veřejnosti. 

  Jsme velmi hrdí, že jsme se z téměř 70 nominantů probojovali až do finále.  

  Nezávislé prestižní ocenění v rámci celé České republiky jsme svým postupem do první trojice již získali. Přesné umístění se dozvíme v lednu 2022 na slavnostním předání cen v Praze. Do té doby ještě stále můžeme zabodovat i v hlasování veřejnosti. 

  Ilustrace co vedení neziskovky obnáší jsme znázornili i mediálně. 

   

  Edit: 20. 1. 2022 – Jsme 2. nejlepší velká neziskovka v ČR – děkujeme!

         Realizace tohoto tříletého projektu přinesla mnoho pozitiv do každodenního života organizace, které se projevují směrem k veřejnosti formou nových nabídek.
  Jednou z novinek je i metodická pomůcka „Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem”, která se v ČR stále více rozšiřuje. Využívá 34 ilustrovaných karet s texty k vizualizaci abstraktních pojmů, jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná činnost projevuje v životě, jak už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Karty již používá Mateřská škola Začít Spolu a spolek se chystá zařadit je v kurzech Silní rodiče – silné děti , při táborech, ale i v běžných aktivitách pro celou veřejnost.
  Dále pracovníci spolku prošli v předchozím období mnoha školeními, která zvýšila jejich profesní kvalifikaci, ale i rozšířila znalosti práce např. o oblasti propagace nebo v online prostředí. Organizace využívá firemní Google Workspace, což zefektivnilo její administrativní procesy i vnitřní a vnější komunikaci. Došlo i na revizi vnitřních dokumentů se zakomponováním principů age managementu, který pomáhá zaměstnancům zvládat proměnlivé životní situace s ohledem na věk, zdraví či rodinnou situaci apod.

   

  O letošních prázdninách jsme pořádali 5 plaveckých táborů. Program ve vodě byl doplněn kreativním tvořením, jako například malování, navlékání korálků, šití polštářků či výroba různých loděk a vodních tvorů z rozličných materiálů. Děti měly možnost pracovat i s přírodními materiály v Intuitivním tvoření s panem Maršíkem. To byla pro většinu z nich nová zkušenost a děti byly nadšené. Celodenní program obsahoval i procházky, návštěvy několika kadaňských hřišť a vždy jedno středeční odpolední posezení v knihovně, kde děti hrály zajímavé hry, které byly tematicky uzpůsobeny vodnímu světu. Obědy jsme v tomto roce měly u Švejka – restaurant “U Věžičky”. Plavecké tábory celkem absolvovalo 86 dětí.

  Informace k průběhu projektu ZDRAVÁ PREVENCE

  Započali jsme v červnu 2021. Akce Green fest zde

  Následoval cyklus přednášek na téma:

  Stravovací návyky a pozitivní vliv pohybu na naše zdraví

  Stravování a jeho vliv na naše zdraví

  Cirkadiánní rytmus

  Projekt je jednou svou klíčovou aktivitou zaměřen na řízenou dokumentaci organizace. Revizní tým, který vznikl z vedoucích center a zabýval se v roce 2019 Strategickým plánem, se v průběhu letošního roku zaměřil na řízenou dokumentaci. Došlo k aktualizaci a začlenění několika prvků týkajících se age managementu. Aktuálně se finišuje s provozními řády center s příslušnými přílohami, dále s řádem organizačním a pracovním. Směrnice budou následovat.

  Pravé menu