„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  O letošních prázdninách jsme pořádali 5 plaveckých táborů. Program ve vodě byl doplněn kreativním tvořením, jako například malování, navlékání korálků, šití polštářků či výroba různých loděk a vodních tvorů z rozličných materiálů. Děti měly možnost pracovat i s přírodními materiály v Intuitivním tvoření s panem Maršíkem. To byla pro většinu z nich nová zkušenost a děti byly nadšené. Celodenní program obsahoval i procházky, návštěvy několika kadaňských hřišť a vždy jedno středeční odpolední posezení v knihovně, kde děti hrály zajímavé hry, které byly tematicky uzpůsobeny vodnímu světu. Obědy jsme v tomto roce měly u Švejka – restaurant “U Věžičky”. Plavecké tábory celkem absolvovalo 86 dětí.

  Máme za sebou krásnou vydařenou neděli v podobě ekologicky zaměřeného festivalu GREEN FEST, který proběhl 6.6.2021. Na této akci jsme hovořili o projektu podpořeném Ústeckým krajem – Zdravá prevence. Součástí bylo domácí občerstvení z kvalitních surovin. V nabídce byla ukázka jógy a povídání o zdravém životním stylu jakožto trendu dnešní doby.

  Po letních prázdninách bude zahájen cyklus přednášek, kurzů a workshopů na téma projektu.

   

   

   

  Projekt je jednou svou klíčovou aktivitou zaměřen na řízenou dokumentaci organizace. Revizní tým, který vznikl z vedoucích center a zabýval se v roce 2019 Strategickým plánem, se v průběhu letošního roku zaměřil na řízenou dokumentaci. Došlo k aktualizaci a začlenění několika prvků týkajících se age managementu. Aktuálně se finišuje s provozními řády center s příslušnými přílohami, dále s řádem organizačním a pracovním. Směrnice budou následovat.

  Age management v RADCE

  RADKA, z.s. již druhým rokem pracuje v projektu „Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu“.

  V průběhu letošního roku jsme byli vystaveni opatřením v souvislosti s COVID – 19. Došlo k velkým omezením provozu organizace a my museli reagovat. Volný čas jsme využili na zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců prostřednictvím webinářů, interních školení a dalších vzdělávacích aktivit. Probíhal mentoring a péči o zaměstnance jsme obohatili o supervizi. Organizace své zaměstnance proškolila a poté kompletně přešla na Google Workspace. Je to online pracovní prostředí, které obsahuje populární webové aplikace společnosti Google, jako jsou Gmail, Google Disk, Google Hangouts, Google Kalendář a Google Dokumenty a další. Tímto krokem se sjednotila komunikační forma celé organizace a nadefinovala se i komunikaci směrem ven. V době karantény tak proběhlo mnoho schůzek, školení a porad on-line formou. Aktuálně dokončujeme směrnici, která používání Google Workspace nadefinuje a usnadní tak adaptaci nově příchozích zaměstnanců.

  Závěrem bychom chtěli podotknout, že projekt nám velmi pomohl v tomto roce plném změn a i díky možnostem, které plynou z jeho klíčových aktivit, jsme se posunuli opět o kus dál v dnešní digitální době a o krok blíž k našim zaměstnancům.

  plavecké centrum RADKA

  V první polovině roku jsme zahájili plavecké kurzy. O jarních prázdninách proběhl příměstský plavecký tábor. V souvislosti s opatřeními COVID – 19, jsme byli nuceni v březnu provoz PCR uzavřít. Kurzy se opět rozběhly po uvolnění opatření 1.6.2020.  I nadále dodržujeme zvýšená hygienická opatření.

  Přelom starého a nového roku je vždy časem bilancování. Přemýšlíme o tom, co se nám povedlo, z toho, co se nepovedlo, se do budoucna chceme poučit. Takové bilancování ale nepřichází jen v osobním životě. Každá organizace, které záleží na její budoucnosti, také hodnotí a přemýšlí, jak se posunout dál. A to byl i předvánoční úkol všech našich zaměstnanců!

  Naše organizace je opravdu velká a někdo jí zná jako mateřské centrum, jiný v nás vidí pomocníky ve složitých životních situacích či “lektory” . Tyto a další “tváře” máme díky skvělému týmu zaměstnanců, různým donátorům či podporovatelům a našim klientům, návštěvníkům.

  Proto jsme sedli, dali hlavy dohromady a zamysleli se:

  Proč to, co děláme, je dobré a užitečné?
  Ostatní nás potřebují pro plnění svých potřeb, jsme tedy potřební! Nabízíme a vyhledáváme pomoc druhým!
  Přinášíme možnosti smysluplného trávení volného času! Jsme místem pro setkávání!
  Dáváme pocit potřebnosti a sounáležitosti! Dáváme pocit naděje, že nikdo není doopravdy sám!
  Nabízíme možnosti seberozvoje a seberealizace dospělých! Rozvíjíme děti od útlého věku!
  Máme ojedinělou a finančně dostupnou nabídku aktivit v regionu! Jsme dobří a nabízíme inspiraci ostatním!

  Pro koho tady jsme, kdo za námi chodí?
  Jsme tady pro děti i dospělé v různém věku, v různé životní situaci, s různými potřebami.
  Jedná se o rodiny s dětmi, mládež, cizince, seniory, nezaměstnané, osoby bez přístřeší, osoby se zájmem o další vzdělávání, osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, pěstouny, rodiče samoživitele, spolupracující organizace, zahraniční partnery, širokou veřejnost a samozřejmě pro naše zaměstnance.

  Co nám to dává? – někdy i bere (jako lidem)
  Práce v neziskovce není jednoduchá, zvlášť když je někdy tento sektor středem spíše negativního zájmu (zvůlí politických populistů).
  To samozřejmě ovlivňuje naše zaměstnance, jejich práci a někdy i jejich postavení v okruhu blízkých.
  Proto byl konec roku také časem připomenutí si toho, proč jsme si náš spolek vybrali za svůj druhý domov (trávíme tady totiž opravdu hodně času :-)).

  K průběhu projektu „Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu

  Po letní prázdninové pauze se projekt pomalu rozjíždí do další fáze. Koučing vedoucích pracovníků byl ukončen a nabyté zkušenosti se začaly aplikovat do každodenního provozu spolku. Nyní se posouváme směrem k ostatním zaměstnancům RADKY a formou mentoringových setkání mapujeme potřeby zaměstnanců. Na řadě je aktuálně školení všech zaměstnanců, které nás uvede hlouběji do problematiky Age managementu. Na školení navazuje zahájení práce revizní skupiny, která bude pod vedením externího moderátora aktualizovat interní dokumenty organizace s ohledem na age management.

  Nadále probíhají pravidelná setkání všech zaměstnanců „SEZAM“, kde vzájemně sdílíme poznatky z exkurzí, školení či aktuální informace o dění v centrech Radky.

  V týdnu od 15. do 19. července proběhl příměstský tábor Cesta za pohádkou pro děti od 3 -6let.

  Hned první den jsme s dětmi zahájili rozcvičkou, kterou si děti oblíbily, a se zájmem jsme protahovali naše těla po celý týden.  Děti si vyrobily táborovou vlajku s králem všech pohádek „Večerníčkem“. Po celý týden jsme s dětmi chodili ven, na zahradu a též jsme vyráběli spoustu výrobků, které si děti odnášely domů.

  S dětmi jsme si prožili každý den na plno, již druhý den se na místo malých táborníků se sjelo spoustu princezen a princů, aby oslavili královský den. Nechyběla ani výroba vlastních korunek.

   Následující den se náš tábor proměnil v hotové peklo s čerty, čerticemi a nechyběly ani čarodějnice. Následující den se z pekelníků stali trpaslíčci a lesní víly. Všechny děti si vyrobily i malé skřítky, které si odnášely domů.  Tento den jsme navštívili i kino a promítání „Svět mazlíčků 2“.

  Poslední táborový den jsme si užili jako vodní zvířátka v plaveckém centru, kde děti zakončily i svůj poslední táborový den.

  Sešlo se celkem 25dětí

  Děkujeme rodičům za spolupráci a dětem za krásný pohádkový týden, těšíme se na příští rok.

  ŠÁRKA, JARUŠKA, INGRID A HANKA

  V pátek 7.6. 2019 jsme se sešli na Studenstském náměstí, abychom  vernisáží a pestrým programem společně oslavili 15 let existence našeho spolku RADKA.

  Výstava v Galerii i pod širým nebem shrnuje příběh z jedné místnosti do dvou velkých domů  a z jednoho zaměstnance do party čtyřiceti skvělých žen, které zajišťují různorodé potřeby obyvatel Kadaně i širšího okolí.

  Děkujeme všem, kteří se na našem společném setkání podíleli a kteří s námi tuto událost sdíleli a to včetně Galerie pod širým nebem. Děkujeme všem vystupujícím – Zumba děti pod vedením Alice Batujeva, Lady Dnace pod vedením Alice Batujeva, tančení kroužek RADON z Radonice při ZŠ Radonice pod vedením paní učitelky Klečkové, Sonnay Starr, a hudební škola Yamaha pod vedením Andrey Hamákové.

  O občerstvení se nám ve stánku z velké části postarala Petra Shamalová.

  Výstava bude k dispozici do 28. června, kdy výstavní plochy uvolníme pro další vystavující.

  FOTOGALERIE

   

  K průběhu projektu „Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu

  Tento projekt již běží třetím měsícem a tým Radky na sobě pracuje na několika úrovních. Probíhá koučing vedoucích pracovníků. Koncem března proběhlo společné sezení, kde jsme mohli s kouči zhodnotit, jak na nás koučing působí. Naši externí kouči, pan Rejmann a paní Nováková nám umožňují, dívat se na každodenní realitu novým způsobem. Jsme za polovinou a zaznamenáváme více či méně změny v našem profesním i osobním životě.

  I členové skupiny pro revizi dokumentů pracují na novém strategickém plánu Radky, který pomalu nabývá reálné formy. Je radost moci zhodnotit strategický plán z roku 2013 a vidět, kam se spolek od té doby posunul. Stejně tak je zajímavé, tvořit nový plán – směr, kterým by se Radka měla v příštích letech vydat. Náš externí mentor, pan Polesný, velmi obratně zpracovává naše vize o budoucnosti spolku.

  V neposlední řadě také probíhá pravidelné setkávání všech zaměstnanců „SEZAM“, kde vzájemně sdílíme poznatky z exkurzí, školení či aktuální informace o dění v centrech Radky.

  Pravé menu