„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Podzimní kurzy roku 2022 proběhly v poklidu bez omezení dřívějších let ku spokojenosti rodičů, dětiček i nás plaveckých lektorů. Předškolní děti si hravou formou osvojily základy plaveckých dovedností, seznámily se s vodním prostředím a užily si ve vodě  spoustu legrace. Rodiče s dětmi se při kurzech seznámili s “abecedou” potápění kojenců a užili si aktivně společný volný čas. Vše jsme samozřejmě fotili nad vodou i pod ní.

  Průběžně probíhaly i kurzy vaničkování.

  V dubnu roku 2022 jsme zahájili jarní plavecké kurzy pro rodiče s dětmi a pro děti od tří do šesti let.

  V bazénu jsme přivítali i několik kurzů s těmi nejmenšími, kteří přešli z vaničkování. 

  Rodiče s dětmi se v prvních lekcích seznámili s “abecedou” potápění kojenců a užili si aktivně společný volný čas.

  Vaničky jsme rozšířili na dvě varianty, kdy je možnost využít nové verze spojené s masáží. 

  Realizace tohoto tříletého projektu přinesla mnoho pozitiv do každodenního života organizace, které se projevují směrem k veřejnosti formou nových nabídek.
  Jednou z novinek je i metodická pomůcka „Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem”, která se v ČR stále více rozšiřuje. Využívá 34 ilustrovaných karet s texty k vizualizaci abstraktních pojmů, jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná činnost projevuje v životě, jak už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Karty již používá Mateřská škola Začít Spolu a spolek se chystá zařadit je v kurzech Silní rodiče – silné děti , při táborech, ale i v běžných aktivitách pro celou veřejnost.
  Dále pracovníci spolku prošli v předchozím období mnoha školeními, která zvýšila jejich profesní kvalifikaci, ale i rozšířila znalosti práce např. o oblasti propagace nebo v online prostředí. Organizace využívá firemní Google Workspace, což zefektivnilo její administrativní procesy i vnitřní a vnější komunikaci. Došlo i na revizi vnitřních dokumentů se zakomponováním principů age managementu, který pomáhá zaměstnancům zvládat proměnlivé životní situace s ohledem na věk, zdraví či rodinnou situaci apod.
  “Celým projektem kráčíme cestou ke Gándhího okřídlenému: “Buďme změnou, kterou chceme vidět kolem sebe” a moc nás to baví a obohacuje”, dodala Jana Milá, koordinátorka projektu Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

  Máme za sebou krásnou vydařenou neděli v podobě ekologicky zaměřeného festivalu GREEN FEST, který proběhl 6.6.2021. Na této akci jsme hovořili o projektu podpořeném Ústeckým krajem – Zdravá prevence. Součástí bylo domácí občerstvení z kvalitních surovin. V nabídce byla ukázka jógy a povídání o zdravém životním stylu jakožto trendu dnešní doby.

  Po letních prázdninách bude zahájen cyklus přednášek, kurzů a workshopů na téma projektu.

   

  Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá každoročně Hodnocení zdravého organizačního řízení v českých neziskovkých organizacích. Jde o několikaměsíční proces ve třech kolech a také o Cenu veřejnosti. 

  Jsme velmi hrdí, že jsme se z téměř 70 nominantů probojovali až do finále.  

  Nezávislé prestižní ocenění v rámci celé České republiky jsme svým postupem do první trojice již získali. Přesné umístění se dozvíme v lednu 2022 na slavnostním předání cen v Praze. Do té doby ještě stále můžeme zabodovat i v hlasování veřejnosti. 

  Ilustrace co vedení neziskovky obnáší jsme znázornili i mediálně. 

   

  Edit: 20. 1. 2022 – Jsme 2. nejlepší velká neziskovka v ČR – děkujeme!

         Realizace tohoto tříletého projektu přinesla mnoho pozitiv do každodenního života organizace, které se projevují směrem k veřejnosti formou nových nabídek.
  Jednou z novinek je i metodická pomůcka „Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem”, která se v ČR stále více rozšiřuje. Využívá 34 ilustrovaných karet s texty k vizualizaci abstraktních pojmů, jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná činnost projevuje v životě, jak už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Karty již používá Mateřská škola Začít Spolu a spolek se chystá zařadit je v kurzech Silní rodiče – silné děti , při táborech, ale i v běžných aktivitách pro celou veřejnost.
  Dále pracovníci spolku prošli v předchozím období mnoha školeními, která zvýšila jejich profesní kvalifikaci, ale i rozšířila znalosti práce např. o oblasti propagace nebo v online prostředí. Organizace využívá firemní Google Workspace, což zefektivnilo její administrativní procesy i vnitřní a vnější komunikaci. Došlo i na revizi vnitřních dokumentů se zakomponováním principů age managementu, který pomáhá zaměstnancům zvládat proměnlivé životní situace s ohledem na věk, zdraví či rodinnou situaci apod.

   

  O letošních prázdninách jsme pořádali 5 plaveckých táborů. Program ve vodě byl doplněn kreativním tvořením, jako například malování, navlékání korálků, šití polštářků či výroba různých loděk a vodních tvorů z rozličných materiálů. Děti měly možnost pracovat i s přírodními materiály v Intuitivním tvoření s panem Maršíkem. To byla pro většinu z nich nová zkušenost a děti byly nadšené. Celodenní program obsahoval i procházky, návštěvy několika kadaňských hřišť a vždy jedno středeční odpolední posezení v knihovně, kde děti hrály zajímavé hry, které byly tematicky uzpůsobeny vodnímu světu. Obědy jsme v tomto roce měly u Švejka – restaurant “U Věžičky”. Plavecké tábory celkem absolvovalo 86 dětí.

  Informace k průběhu projektu ZDRAVÁ PREVENCE

  Započali jsme v červnu 2021. Akce Green fest zde

  Následoval cyklus přednášek na téma:

  Stravovací návyky a pozitivní vliv pohybu na naše zdraví

  Stravování a jeho vliv na naše zdraví

  Cirkadiánní rytmus

  Projekt je jednou svou klíčovou aktivitou zaměřen na řízenou dokumentaci organizace. Revizní tým, který vznikl z vedoucích center a zabýval se v roce 2019 Strategickým plánem, se v průběhu letošního roku zaměřil na řízenou dokumentaci. Došlo k aktualizaci a začlenění několika prvků týkajících se age managementu. Aktuálně se finišuje s provozními řády center s příslušnými přílohami, dále s řádem organizačním a pracovním. Směrnice budou následovat.

  Age management v RADCE

  RADKA, z.s. již druhým rokem pracuje v projektu „Zvýšení kvalifikace pracovníků RADKY ke změnám a růstu“.

  V průběhu letošního roku jsme byli vystaveni opatřením v souvislosti s COVID – 19. Došlo k velkým omezením provozu organizace a my museli reagovat. Volný čas jsme využili na zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců prostřednictvím webinářů, interních školení a dalších vzdělávacích aktivit. Probíhal mentoring a péči o zaměstnance jsme obohatili o supervizi. Organizace své zaměstnance proškolila a poté kompletně přešla na Google Workspace. Je to online pracovní prostředí, které obsahuje populární webové aplikace společnosti Google, jako jsou Gmail, Google Disk, Google Hangouts, Google Kalendář a Google Dokumenty a další. Tímto krokem se sjednotila komunikační forma celé organizace a nadefinovala se i komunikaci směrem ven. V době karantény tak proběhlo mnoho schůzek, školení a porad on-line formou. Aktuálně dokončujeme směrnici, která používání Google Workspace nadefinuje a usnadní tak adaptaci nově příchozích zaměstnanců.

  Závěrem bychom chtěli podotknout, že projekt nám velmi pomohl v tomto roce plném změn a i díky možnostem, které plynou z jeho klíčových aktivit, jsme se posunuli opět o kus dál v dnešní digitální době a o krok blíž k našim zaměstnancům.

  Pravé menu