„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vydalo Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy.

  Konference se konala online u příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví ve dnech 13. a 14. října 2021. Jejím pořadatelem bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka. Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví). Partnery konference byli Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura.

  Během výše uvedených dvou dnů byly představeny také inspirativní projekty a příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury. Tyto informace uvedla v úvodu sborníku ředitelka NIPOS paní Mgr. Lenka Lázňovská

  Dobrovolnické centrum RADKA se účastnilo a přispělo aktivitou Živá knihovna ve věži aneb dobrovolnické příběhy, která se konala 14. října 2021 v prostorách Městské knihovny v Kadani. Ve sborníku najdete dva příspěvky od naší vedoucí Bc. Stanislavy Hamákové, DiS. První popisující dobrovolnictví v době pandemie si můžete přečíst na str. 28 a druhý vypovídající o metodě Živé knihovny naleznete na str. 134. Nicméně za přečtení stojí celý sborník, který obsahuje zajímavé čtení o dobrovolnictví v různých oblastech kultury.

  sbornik-z-konference

   

  Mnozí si mohou myslet, že hovořit o dobrovolnictví s dětmi z 1. až 5. tříd je pro ně nicneříkající téma. Je tomu ale naopak. Tito menší žáci jsou tématům vzájemné pomoci více otevřeni. Dokonce máme zkušenost, že již s předškolními dětmi je možné o dobrovolnictví mluvit, jen je potřeba sdělované informace a aktivity vhodně přizpůsobit danému věku.

  Pokud si budeme s dětmi a mládeží povídat v různých fázích jejich vzdělávání (mateřská škola, 1. a 2. stupeň základní školy, střední škola) o českém a zahraničním dobrovolnictví, jeho aktivitách či možnostech, přínosu pro samotného dobrovolníka, ale i pro společnost, přijde jim tato oblast společenského života naprosto normální.

  V případě workshopů o dobrovolnictví pro žáky prvního stupně napíšeme na tabuli pojmy, jako je dobrovolnictví, dobrovolnické centrum, koordinátor dobrovolníků, dobrovolník. V 1. a 2. třídě čteme následně krátkou pohádku: Jak se ježek Lojza stal dobrovolníkem[1]. Děti z 2. třídy se již na čtení mohou samy podílet. Po přečtení si s dětmi povídáme o tom, co se v pohádce stalo a vysvětlujeme již zmíněné pojmy. Pokud jsou děti starší, není třeba číst pohádku, ale dáme dětem za úkol říct jedno slovo, které je k tématu dobrovolnictví napadá. Slova zapisujeme na tabuli a povídáme si o tom, proč zvolili zrovna toto slovo a jak se s našim tématem pojí. Můžeme ukazovat na kartičkách další pojmy, jako např. společenská odpovědnost firem, nadace, sbírky, dárcovství, obchod, komunita, společnost, aj. Ptáme se na význam pojmů, vysvětlujeme je a pojíme s tématem.

  Dále pokračujeme aktivitou, ke které používáme např. Karty ctností. Zeptáme se, zda ví, co je to ctnost, popřípadě vysvětlíme. Žáci mají za úkol vybrat jednu kartu, na které je ctnost, o které se domnívají, že by jí dobrovolník měl mít. Následně si o každé vybrané kartě povídáme, a pokud všichni souhlasí, že by danou vlastností měl být dobrovolník obdařen, umístíme jí na viditelné místo (např. na tabuli pod pojmy, které jsme tam napsali).

  V následující části vyprávíme o dobrovolnictví u nás v organizaci, ukážeme dětem logo, hovoříme o koordinátorovi. Kdo to je a co je jeho úkolem. Mluvíme o dobrovolníkovi. Jaký je postup, když přijde nový zájemce o dobrovolnictví. Informujeme o dobrovolnické smlouvě, pojištění a zákonu. Ukazujeme fotky z činnosti našich dobrovolníků.

  Pokud máme k dispozici dvě vyučovací hodiny je prostor např. vyzkoušet s dětmi jaké to je být dobrovolníkem, který musí provést nevidomého člověka cestou s překážkami. Vždy se zeptáme, kdo che být dobrovolníkem a kdo chce být vedeným, tedy tím kdo má zavázané oči šátkem. Trasu vytvoříme z židlí a lavic či ostatních věcí, které jsou ve třídě k dispozici. Po aktivitě s dětmi hovoříme o tom, jaké to pro ně bylo. Zda se něčeho obávali, atd.

  Děti následně rozdělíme do skupinek, kdy ty menší mohou malovat ideálního dobrovolníka a zamýšlejí se nad tím, co by mohl dělat, s čím bude pomáhat. Větší děti od 3. třídy ve skupinkách plánují dobrovolnickou aktivitu či projekt, který by oni sami mohli realizovat nebo do kterého by se mohla zapojit celá třída či škola. Na papír zapisují i pomůcky, které k aktivitě budou potřebovat, čas, který realizaci projektu chtějí či potřebují věnovat. Jednotlivé výtvory, jak malované dobrovolníky, tak vytvořené projekty, děti ukáží a představí celé třídě.

  Na konci požádáme žáky, aby nám sdělili jednu věc, kterou se dnes dozvěděli, nebo se jich zeptáme, zda chtějí být dobrovolníkem a s čím by chtěli pomáhat.

  V Ústeckém kraji nyní probíhají tyto aktivity díky projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  [1] Pohádku vytvořila dobrovolnice Ráchel Horká z Dobrovolnického centra STOPA Charity Uherský Brod. Děkujeme za možnost využívání pohádky při našich aktivitách.

   

  Na začátku prosince jsme oslovili mateřské školy z Kadaně a okolí s nabídkou zapojení se do spolupráce v rámce výzvy „Ježíškova vnoučata pro DpS Podbořany a Klášterec nad Ohří“. Zda by děti namalovaly obrázky či vyrobily něco hezkého pro babičky a dědečky.

  Zapojily se hned tři školky, což nás velice potěšilo. Konkrétně jsme předávali výrobky a obrázky vytvořené dětmi z MŠ Bruslička, MŠ Sluníčko v Klášterci nad Ohří a MŠ U Krtečka v Radonicích.

  Veřejnost jsme oslovili prostřednictvím FB a plakátů, kdy si každý mohl vybrat ze seznamu věcí, které by klienty domovů potěšily. Dobré duše z veřejnosti se tedy staly „Ježíškem“ pro babičky a dědečky a nosily k nám např. kávu, čaje, kosmetiku či něco dobrého na zub.

  Vše jsme rozdělili do dvou krabic a v pátek 17. 12. převezli do Klášterce nad Ohří a Podbořan, kde jsme plné krabice předali.

  Děkujeme těm, kteří se zapojili, a věříme, že vše udělá babičkám a dědečkům radost.

  Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

  Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá každoročně Hodnocení zdravého organizačního řízení v českých neziskovkých organizacích. Jde o několikaměsíční proces ve třech kolech a také o Cenu veřejnosti. 

  Jsme velmi hrdí, že jsme se z téměř 70 nominantů probojovali až do finále.  

  Nezávislé prestižní ocenění v rámci celé České republiky jsme svým postupem do první trojice již získali. Přesné umístění se dozvíme v lednu 2022 na slavnostním předání cen v Praze. Do té doby ještě stále můžeme zabodovat i v hlasování veřejnosti. 

  Ilustrace co vedení neziskovky obnáší jsme znázornili i mediálně. 

   

  Edit: 20. 1. 2022 – Jsme 2. nejlepší velká neziskovka v ČR – děkujeme!

         Listopad byl nabytý aktivitami projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Dvoudenní školení lektorů jsme zvládli realizovat ještě před zpřísněním covidových podmínek, a tak jsme se mohli setkat v prezenční formě. Účastníci zjistili, jaká je jejich role a v čem je jejich prezentování jedinečné. Měli možnost si před skupinou účastníků nacvičit svůj projev. Nyní již ví, jak mají pracovat s obsahem sdělovaného a čím zaujmout publikum.

  Během celého měsíce bylo realizování 10 přednášek/workshopů z toho 3 byly zaměřené na domácí násilí a 7 na dobrovolnictví. Do některých přednášek o dobrovolnictví se zapojili i naše zahraniční dobrovolnice ze Španělska a Německa, za což jsme moc rádi. Studenti si tak mohly vyslechnout skutečné příběhy a zkušenosti s dobrovolnictvím v zahraničí. Workshopy byly realizovány na Gymnázium v Kadani, SŠ TGA v Kadani a SŠ řemesel a služeb v Děčíně.

  Velkou akci, kterou jsme, pár dní před konáním, přesunuli do online podoby, byla Konference na téma „Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže“. Konference byla nabytá spoustou zajímavých příspěvků o dobrovolnictví, neformálním vzdělávání dětí a mládeže na různá témata. Jako je např. násilí v různých podobách, finanční gramotnost, občanská angažovanost. Zazněly informace o aktivitách z Eurodesku, výstupy z projektu Meeting Point – dobrovolnická zkušenost v životopisu od Plán B, z. s.. Další organizace, které prezentovali své aktivity a sdíleli tak své zkušenosti a inspiraci pro ostatní účastníky byla Naděje, Sociální agentura, o.p.s. a Nová škola, o.p.s. O aktuálním výzva programu Active Citizens Fund hovořila programová koordinátorka Khrystyna Verbytská.

  Active Citizens Fund zmiňuje naše aktivity, jako příklad dobré praxe na stránce k poslední grantové výzvě letošního roku.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  Tak jako každý rok, i letos jsme realizovali další z “běhů” zážitkově – vzdělávacího kurzu Silní rodiče – Silné děti®, tentokrát pro účastníky z Klášterce nad Ohří. Scházeli jsme se vždy v pátek odpoledne od 15.10. do 26.11.2021. Účastnilo se ho celkem 7 maminek.

  Kurz byl určen pro rodiče stávající i budoucí, kteří mají zájem se ponořit do problematiky výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí a chtějí získat informace, které jim pomohou odpovědět na některé jejich otázky, které při výchově dětí řeší. Kurz je veden zážitkovou formou a zaměřuje se na několik hlavních témat, daných metodikou kurzu: potřeby dětí a rodičů, láska – důvěra – přijmutí, dávání a přijímání zpětné vazby, komunikace, problémové situace v rodině a další.

  Cílem kurzu není říkat jak to má rodič dělat, ale jaké jsou možné varianty.

  Všechny účastnice kurzu byly velmi aktivní a do jednotlivých aktivit se plně zapojovaly. I pro lektorky byla setkání s nimi velmi obohacující.

  Měsíc říjen byl v duchu přednášek o Dobrovolnictví. O tomto tématu jsme hovořili se 7 třídami, které byly ze Střední průmyslové školy v Děčíně, SPŠS a OA Kadaň a Gymnázia v Chomutově.

  Jak vnímají přednášku o Dobrovolnictví a setkání s francouzskými dobrovolníky studenti Gymnázia v Chomutově si přečtěte v odstavečku níže, který studenti napsali a poslali nám jej ke sdílení.

  „Dne 22. října proběhla netypická hodina francouzštiny ve třídách 1.A a 4.B. Během ní jsme totiž měli možnost setkat se s rodilými mluvčími, kteří zrovna pobývali v rámci dobročinného projektu v Kadani. Na začátku sice panovala nesmělá atmosféra, tu však za chvíli vystřídala přátelská konverzace ve směsi francouzštiny a angličtiny. Nejprve jsme se všichni krátce představili, podělili se o naše zájmy a koníčky a poté jsme se přesunuli k prezentaci, kterou si pro nás skupinka Francouzek připravila. Zmínily se o svém rodném městě a dále hovořily o zajímavých místech a památkách Francie. Tento zážitek nás potěšil natolik, že jsme si na naše francouzské vrstevnice vzali kontakt, a dokonce s nimi strávili další dvě odpoledne, přičemž jsme za nimi vážili cestu až do Kadaně. Na oplátku jsme jim zase ukázali, jak to chodí u nás a společně jsme jejich návštěvu České republiky zakončili typickými plněnými bramborovými knedlíky. Proběhla samozřejmě i kulturní osvěta, během níž jsme si navzájem doporučili hudbu v našich jazycích, naučili se mnoho nových slov (určitě ne nadávek), a tak jsme ještě posílili počáteční vzájemné sympatie. Děvčata už jsou nyní zpět ve Francii, ale my doufáme, že se snad někdy znovu setkáme. Děkujeme za tuto úžasnou příležitost a určitě se těšíme na další zajímavá setkání s neobyčejným lidmi.“

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

  S dobrovolníky v Dobroklubu jsme v měsíci září měli hodně napilno. Vyrábělo se, tvořilo a šilo.

  Vidět jste nás mohli v prodejním stánku na kadaňském Fler jarmarku, Slavnostech cibule v Račeticích a Svatováclavském vinobraní v areálu Františkánského kláštera. Všem, co se u našeho stánku zastavili, děkujeme za nákup, podporu a milá slova.

  Ve středu 16. září jsme měli možnost prezentovat aktivitu a činnost Dobroklubu na Dni otevřených dveří Sociální agentury – dobrovolnictví v sociálních službách.

   

  Činnost Dobrovolnického klubu RADKA v roce 2021 podpořila Nadace ČEZ. Děkujeme

  Pobytový tábor v Botanické zahradě Bečov nad Teplou jsme si užili v ekologickém duchu, jak již samotný název tábora naznačoval.

  Počasí bylo nestálé. Chvíli pršelo a chvíli svítilo sluníčko. Program jsme přizpůsobili rozmarům počasí. S dětmi jsme si během celého týdne zahráli spoustu her na spolupráci, procvičili jsme si paměť, zdobili jsme látkové tašky, hráli zapamatovanou a jiné zajímavé hry. Také nás navštívili canisterapeutičti psi, které jsme si nejen pomazlili, ale také jsme se dozvěděli informace, jak správně vycvičit psa. Za deštivých večerů jsme si vytvořili kino (i s Popcornem) a pustili si několik pohádek přes dataprojektor.

  Zvládli jsme i procházky po Bečově nad Teplou a jeho okolí. Nejdříve jsme se vypravili na Zlatý vrch, kde jsme se kochali pohledem na město a okolí. Posléze jsme vyšli na Šibeniční vrch, a prohlédli si torzo kruhové šibenice.

  V úterý jsme měli celodenní výlet do Karlových Varů. Prošli jsme se po kolonádě. Lanovka nás vyvezla na Vrch přátelství, kde jsme s dětmi vystoupali na rozhledu Diana a prohledli si pestrobarevné motýly v Papilonia – motýlím domě. Poté jsme již pěšky došli na dolní vlakové nádraží, odkud nás vláček dovezl zpět do tábora.

  Před odjezdem domů jsme si ještě udělali poslední malou procházku k bečovskému hradu a zámku.

  Celý tábor proběhl v pohodovém a přátelském rytmu. Už teď se těšíme na příští rok.

   

  Letos jsme se opětovně zapojili do programu „Krabice od bot“. Lidé do krabic od bot dali dárky pro děti ze sociálně slabých rodin, pro děti v azylových domech, v nízkoprahovém zařízení, v dětském domově či jiných zařízeních. Radka z. s. byla sběrným místem do 6. prosince. Darováno byla cca 250 krabic.

  Uživatelům z naší sociální služby  – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Hradci jsme předávání dárků spojili s Mikulášskou nadílkou. Čert děti postrašil, Anděl pohladil a Mikuláš obdaroval. Celkem jsme obdarovali 40 dětí. Pro každé dítě byl také připraven balíček plný dobrot. Dalším uživatelům této služby z Klášterce nad Ohří byly dárky předány následující den. Jednalo se celkem o dalších 8 dětí.

  Jelikož počet dárků byl nad naše očekávání, rozhodli jsme se oslovit další organizace. Dárky jsme předaly Azylovému domu NADĚJE v Klášterci nad Ohří, Nízkoprahovému zařízení NADĚJE v Klášterci nad Ohří, terénním pracovníkům města Klášterec nad Ohří, Dětskému domovu v Mašťově, 1. České společnosti v Podbořanech, Azylovému domu v Jirkově, Azylovému domu v Chomutově, Nízkoprahovému zařízení Světlo v Chomutově a terénním pracovníkům města Kadaně.

  Tímto bychom chtěli všem dárcům srdečně poděkovat. Dětičky byly moc spokojené. Budeme rádi, když se do programu zapojíte i příští rok.

  Pravé menu