„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  První měsíc v novém roce byl plný aktivit. Realizovali jsme domluvené workshopy na genderové a sexuální násilí. Spolupracovali jsme na šesti dobrovolnických miniprojektech se studenty Gymnázia v Žatci. Miniprojekty mají různá zaměření. Například: pomoc útulku, úklid parku či aktivity pro seniory, klienty LDN nebo děti navštěvující mateřské školy.

  Zahráli jsme si také, na Základní škole Čestmíra Císaře v Hostomicích, s žáky osmých tříd hry Svět a Keep cool. Hry jsou zaměřené na cíle udržitelného rozvoje a globální politiku. Škole jsme věnovali jednu herní sadu, jelikož v průběhu projektu měli o realizaci zmíněných her největší zájem. Těšíme se na další spolupráci.

  Aktivitu realizujeme pro školy z Ústeckého kraje v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  V měsíci říjnu jsme realizovali 2. veřejnou konferenci na téma “Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže”, kterou jsme museli přesunout do on-line podoby na základě poptávky účastníků. Konference se realizovala 6. 10. a účastnilo se jí 15 účastníků.

  Navštívili jsme několik škol s workshopy o dobrovolnictví, sexuálním a genderovém násilí. Tématům dobrovolnictví jsme se věnovali v pěti školách. S workshopy jsme byli na Evropské obchodní akademii v Děčíně, na Střední odborné škole v Klášterci nad Ohří, na Obchodní akademii v Žatci, na Střední škole technické, gastronomické a automobilní pobočka Kadaň a na Gymnáziu v Žatec.

  Na poslední jmenované škole se se studenty věnujeme také aktivitě Účastnické miniprojekty, kdy studenty provázíme projektovým procesem. Ti se rozdělili do šesti skupin a každá skupina si vymyslela svůj dobrovolnický projekt, který se bude snažit zrealizovat a na konci svojí projektovou činnost zhodnotí.

  Aktivitu realizujeme pro školy z Ústeckého kraje v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Měsíc září byl ve znamení oslovování škol s nabídkou workshopů na mediální a digitální gramotnost pro jejich žáky a studenty. 

  V říjnu jsme realizovali několik workshopů na aktuální témata, jako je Fake news a dezinformace či Sociální sítě a internet pro studenty Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Trmicích. Diskutovat jsme mohli s 84 žáky. Dozvěděli se, jak poznají nepravdivé články nebo proč se může stát člověk závislí na sociálních sítí.

  Ke konci měsíce jsme zavítali také do Základní a mateřské školy Staňkovice, kde jsme si z žáky 1. stupně povídali jsme si o závislosti na telefonu, pořizování a sdílení fotografií na sociálních sítí a kybergroomingu. Workshopu se účastnilo 34 bystrých žáků.

  Těší nás, že si nás zvete do škola a my tak můžeme šířit osvětu mezi žáky a studenty na školách.

  Aktivity realizujeme pro školy z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Digitální tábor se konal druhý týden v srpnu 2022 a zúčastnilo se jej celkem 17 dětí. Do týdenního programu byly zařazeny vzdělávací workshopy ze série Digitální svět.

  Děti se dozvěděly spoustu informací o digitální historii a světě, vyhledávačích, virech, heslech, cookies, online hrách, závislosti na internetu, rodičovské kontrole, sociálních sítí, lajkách, kyberšikaně, jak mluvit a tvořit na internetu, aj. Spoustu získaných znalostí si mohly vyzkoušet ve skupinových či individuálních aktivitách. Závěrečným digitálním testem, který ověřil jejich získané dovednosti, prošly všichni na výbornou.

  Samozřejmě jsme si během jednotlivých dní užili nejen procházky, ale i pohybové a míčové hry venku na čerstvém vzduch.

  Digitální tábor byl realizován v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Přednášky či workshopy na téma Dobrovolnictví mohou mít různou podobu a vždy se snažíme vyhovět požadavkům škol, se kterými konzultujeme naši nabídku. Ta se odvíjí od toho, zda aktivitu chtějí pro žáky 1. či 2. stupně základních škol, studenty střední školy, gymnázia, odborných učiliští nebo pro jazykové třídy či školy.

  Jak vypadá takový workshop o dobrovolnictví pro 1. stupeň ZŠ, jsme již dříve psali v článku „O dobrovolnictví umíme mluvit i s žáky 1. stupně ZŠ“.

  Pro 2. stupeň základních škol, střední školy či gymnázia jsou atraktivní přednášky o dobrovolnictví od našich zahraničních dobrovolníků. Ti hovoří často na jazykových hodinách ve svém mateřském jazyce či v angličtině o tom, proč si vybrali dobrovolnictví v České republice, co jim to přináší a jak se k dobrovolnictví dostali. Vypráví také o své zemi a zda se dá připravit na dobrovolnictví v jiné části světa. Tyto přednášky jsou často ukončovány živou diskuzí. Vždy je také možnost domluvit tlumočení.

  Naše zahraniční dobrovolnice Alex s workshopy o dobrovolnictví v měsíci červnu navštívila 5. ZŠ v Kadani a ZŠ Prosetice u Teplic. Studenti ze SPŠS a OA v Kadani zavítali na tuto aktivitu k nám do organizace.  

  Je možné domluvit přednášku o dobrovolnictví jen v českém jazyce, kdy žáky a studenty seznámíme s pojmy dobrovolnictví, přijímající a vysílající organizace, zákonem o dobrovolnictví, seznámíme je s možnostmi dobrovolnictví v České republice a našem regionu i s možnostmi zahraničního dobrovolnictví. Ve skupinách se žáci či studenti zamyslí nad vlastními dobrovolnickými projekty, které následně zkonzultujeme a můžeme je účastníkům nebo škole pomoci realizovat.

  Aktivitu realizujeme pro školy z Ústeckého kraje v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  Workshopy Sociální sítě a internet i Fake news a dezinformace jsme realizovali v měsíci červnu pro celý 2. stupeň Základní školy v Měcholupech. Konkrétně se účastnily čtyři třídy s celkovým počtem 60 žáků.

  Na prvním workshopu se účastníci dozvěděli, jaký je účel sociálních sítí, jak na nás působí, co prožíváme při jejich užívání a jak je důležité si dávat tzv. detox. V závěru jsme si zasoutěžili přes online aplikaci kahoot. Při workshopu Fake news a dezinformace jsme si vysvětlili některé pojmy (např. hoax, kyber grooming, sexting, trolling, darknet, ban, aj.). Bylo také puštěno žákům poučné video z webu jsns.cz, ve kterém zazněly informace, jak rozpoznat fake news. Následně si ve skupinkách ověřili, zda zvládnou rozpoznat pravdivé a nepravdivé informace v konkrétních článcích. K danému článku vytvořili clickbait a titulek. Workshopy žáky bavily a bylo zajímavé sledovat diskuze nad jednotlivými tématy.

  Aktivity realizujeme pro školy z Ústeckého a Karlovarského kraje v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

     

  V neděli 5. 6. 2022 jsme uspořádali festival EKOdobroš. Příchozí se dozvěděli, co je to dobrovolnictví v ekologii. Jak může vypadat. Které organizace se tomuto tématu věnují a jaké jsou možnosti zapojení do této oblasti dobrovolnictví.  Shlédnout mohli výstavu z činnosti Dobrovolnického centra Radka (DCR), která byla vytvořena k jeho 15. narozeninám a také putovní výstavu dobrovolnických fotografií Národní asociace dobrovolnictví (NAD).

  Všem zájemcům o dobrovolnictví a současným či bývalým dobrovolníkům byla k dispozici Bc. Stanislava Hamáková, DiS., členka NAD a zároveň vedoucí DCR. Ta ochotně zodpovídala veškeré dotazy tykající se dobrovolnictví. Součástí programu byla také supervize dobrovolníků.

  Dále si návštěvníci mohli namalovat látkovou tašku či uplést macramé závěs na květináč či skleničku pro pokojové rostliny. Vybrat si něco hezké na sebe ze swapu oblečení nebo rostlinku ze swapu pokojovek. Ti nejmenší se mohli zabavit pexesem s cíli udržitelného rozvoje nebo si vyrobit zápichy. Také byla připravená úniková kra a soutěžní kvíz o hezké ceny. Drobnost pro obdarování někoho blízkého nebo něco pro radost si účastníci mohli zakoupit v prodejním stánku Dobroklubu.

  Už nyní přemýšlíme, co zařadíme příští rok do dalšího EKOlogického festivalu a těšíme se na viděnou, jak s těmi, kteří nás letos navštívili, tak i se všemi ostatními, kteří to letos nestihli.

  Nedělní festival EKOdobroš nabízel i několik vzdělávacích aktivit. Klimatickou únikovou hru, která vznikla v rámci jednoho z projektů Ekoškoly (https://www.youtube.com/watch?v=9kyDb7flkLM…), si zahrály dva týmy mládežníků. V časovém limitu stihly zachránit město Terra a přesvědčit starostku, aby zařadila do rozpočtu města finanční podporu pro klimatická opatření. Během hry se soutěžíci dozvěděli spoustu zajímavých informací k tématu klimatické změny (např. mitigace a adaptační možnosti změny klimatu). K úspěšnému splnění oběma týmům ještě jednou gratulujeme. Musíme konstatovat, že jejich zapal do hry a touha po vítezství byli obrovské.

  Účastníci festivalu si také vyzkoušeli, dva kreativní workshopy, malování na látkové tašky a macramé. Každý správný EKOdobroš se neobejde bez nazdobené plátěné tašky na nákupy či běžné nošení. Vznikala tady úžasná a originální díla. Přejeme, ať tašky dlouho slouží. Byli tu také odvážlivci, kteří se pustili do macramé a ti si upletli závěs na květináč či skleničku pro pokojovou rostlinku.

  Další zajímavé informace si mohli návštěvníci přečíst na sedmnácti kartonových kostkách – celých udržitelného rozvoje SDGs (vytvořené naší zahraniční dobrovolnicí Alex). Své znalosti v této oblasti si mohli ověřit v interaktivním kvízu o ceny. Malý i velcí si mohli protrénovat svojí paměť ještě na pexesu s SDGs.

  Už nyní přemýšlíme, co zařadíme příští rok do dalšího EKOlogického festivalu a těšíme se na viděnou, jak s těmi, kteří nás letos navštívili, tak i se všemi ostatními, kteří to letos nestihli.

   

  Workshop Cíle udržitelného rozvoje si pro žáky 8. třídy vybrala Základní škola v Liběšicích u Litoměřic. Žáci se zábavně-vzdělávací formou dozvěděli o 17 cílech udržitelného rozvoje, Organizaci spojených národů, odpovědné výrobě a spotřebě, možnostech nakládání s odpadem (třídění), jak je to s pitnou vodou či chudobou ve světě atd. Přes aplikaci Kahoot.it si zasoutěžili v kvízu, kde mohli uplatnit získané znalosti o cílech udržitelného rozvoje. V druhé polovině workshopu se žáci ve skupinkách zamýšleli nad vlastními SDGs projekty, se kterými nás následně seznámili. Jednalo se o renovaci zámku (#renovacesohledemnapřírodu), sběr odpadků každou neděli (#SbírejTaky), zničení plastového kontinentu (#stopplastovýmkontinentům) a sběr přebytečných potravin v domácnostech (#Jídlovšem). Byly to velmi zajímavé nápady.

  Workshopy SDGs nabízíme školám v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Cílem je zvýšení povědomí žáků a studentů o souvislostech regionálního a globálního dopadu.

  V květnu jsme byli aktivní i v dalších workshopech a interaktivních hrách, jež jsou součástí projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Na Základní škole v Měcholupech jsme byli s workshopy Domácí násilí a hrou C’est la vie. Hru jsme hráli také s žáky Základní školy v Bečově u Mostu a studenty Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Krásném Březně. Workshopy Bez násilí jsme realizovali na SŠ OŘS Krásné Březno a také na jejich pobočce v Trmicích i na Základní škole v Liběšicích.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

   

  Digitální svět je ucelený vzdělávací program, který nabízíme základním školám v Ústeckém a Karlovarském kraji v rámci projektu Mediální prostor je výzvou. Jedná se o soubor 5 workshopů pro žáky 1. stupně ZŠ. Konkrétně se jedná o: Digitální svět: Jak vznikl a jak funguje (výlet do historie a digitální svět), Jak na data (vyhledávače, viry, hesla, cookies), Jak na online zábavu (online hry, závislost na internetu, rodičovská kontrola), Jak na sociální sítě (sociální sítě, lajky, jak mluvit na internetu, tvořit na internetu), Jak to všechno zvládat chytře a bezpečně (kyberšikana, pravda, nebo ne?).

  Každé téma z programu zabere 2 vyučovací hodiny (90 min) a obsahuje zhlédnutí krátkého videa, diskuzi, prostorové hry, práci s pracovními listy, brainstorming. Ideální je pokud v dané třídě proběhne program se všemi tématy, ale není to nutností. Školy mohou vybrat konkrétní téma. Workshopy jsou zpracované dle metodiky V digitálním světě, kterou vytvořil Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o. p. s.

  V květnu jsme navázali projektovou spolupráci se Základní školou v Měcholupech. Velmi se jim líbil program Digitální svět, a tak má 5. třída za sebou již první tři workshopy a 4. třída první workshop z uvedeného celku. Seznámili jsme žáky s historií digitálního světa, vyrobili si provázkový telefon (to bylo radosti, když zjistili, že to funguje), povídali jsme si o bezpečném hraní her, rodičovské kontrole, vymýšleli bezpečná hesla, vysvětlili jsme si jaký je rozdíl mezi prohlížečem a vyhledávačem a také získali spoustu nových informací. Další série workshopů z programu Digitální svět nás čeká s žáky v červnu a všichni se na ni moc těšíme.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
  Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
  Nadace OSF: https://osf.cz/
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
  Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

   

  Pravé menu