„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  V pátek 25.9.2020 Dobrovolnické centrum, z.s. přijalo výzvu Ústeckého kraje a obnovilo činnost Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj.

  Cílem časově ohraničeného projektu je zajistit síť lokálních dobrovolnických center a dostupnost dobrovolníků v terénu podle potřeb společnosti a vývoje pandemie. Obnova sítě je snadná z důvodu dlouhodobé spolupráce dobrovolnických center v rámci neformální Rady dobrovolnických center Severozápad a díky průběžné spolupráci neziskových organizací se složkami Integrovaného záchranného systému v rámci Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje. Vedle dlouhodobě fungujících kontaktů budou v síti podchyceny další skupiny dobrovolníků a dobrovolnic, které flexibilně zareagují na potřeby v terénu.

  Dobrovolnické centrum RADKA je jeho součástí – V současné době zajišťujeme 4 školitelské pozice, koordinujeme dobrovolníky ve 2 zařízeních sociálních služeb, koordinujeme dobrovolnickou pomoc jednotlivcům a rodinám v našem regionu a dobrovolníkům prostřednictvím KKC zajišťujeme OOPP.  

  Aktualizace 19.11.2020: Prostřednictvím online registrace se již přihlásilo cca 280 dobrovolníků, které v současné době online školí tým cca 20 zkušených školitelů. Během školení dobrovolník získá všechny potřebné informace o dobrovolnictví v souvislosti pandemií Covid-19. Jaké jsou možnosti zapojení, jaká jsou rizika, s jakými situacemi se při dobrovolnické činnosti může setkat. Po proškolení dojde k podepsání dobrovolnické dohody a dobrovolníka následně kontaktuje koordinátor/ka dobrovolníků v dané organizaci nebo lokalitě.

  Více informací: https://dobrovolnictvi-usteckykraj.cz/

   

  Pravé menu