„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19,

  Podporuje realizaci 8 turnusů letních táborů (vzdělávacích kempů) pro opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojování formálního a neformálního vzdělávání, obnovení aktivních návyků a zájmů,  duševní pohody a duševního zdraví a pohybových aktivit dětí.

  Ilustrace některých turnusů například zde – Soseň, Anglický tábor.

  Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  Pravé menu