„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Kroužek logopedické prevence LOGOHRÁTKY
  je zaměřený na procvičení a uvolnění artikulačních orgánů.

  Hravou formou, za využití různých pomůcek a materiálu je u dětí rozšiřována slovní zásoba a podpořena správná výslovnost.
  Nedílnou součástí je také práce s dechem, rozvoj sluchového a zrakového vnímání a grafomotoriky.

  Během lekcí na děti čekají:
  básničky, písničky, povídání, pohádky
  dechová a hlasová cvičení
  gymnastika jazýčku
  obrázkový materiál, logopedické pomůcky, pracovní listy a také hry podporující komunikaci

  Lektor – Lucie Bakalářová, Pavlína Horáková, Lucie Štrbová

  REGISTRACE na KROUŽEK

  REGISTRACE na ČLENSTVÍ
  Účastník kroužku musí být členem organizace RADKA. Členství stojí 50 Kč na kalendářní rok. Hradí se jednorázově a je platné pro všechny kurzy.

  Pravé menu