„S námi může být aktivní každý.“

  • RADKA organizace
  • Mateřské - mezigenerační centrum
  • Rodinné centrum Klášterec
  • Vzdělávací centrum
  • Dobrovolnické centrum
  • Plavecké centrum
  • Youth center
  • International cooperation
  • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
    Levé menu

    Kroužek logopedické prevence LOGOHRÁTKY
    je zaměřený na procvičení a uvolnění artikulačních orgánů.

    Hravou formou, za využití různých pomůcek a materiálu je u dětí rozšiřována slovní zásoba a podpořena správná výslovnost.
    Nedílnou součástí je také práce s dechem, rozvoj sluchového a zrakového vnímání a grafomotoriky.

    Během lekcí na děti čekají:
    básničky, písničky, povídání, pohádky
    dechová a hlasová cvičení
    gymnastika jazýčku
    obrázkový materiál, logopedické pomůcky, pracovní listy a také hry podporující komunikaci

    Lektor – Lucie Bakalářová, Pavlína Horáková, Lucie Štrbová

    REGISTRACE na KROUŽEK

    REGISTRACE na ČLENSTVÍ
    Účastník kroužku musí být členem organizace RADKA. Členství stojí 50 Kč na kalendářní rok. Hradí se jednorázově a je platné pro všechny kurzy.

    Pravé menu