„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Poradenství a zprostředkování; terénní práce –  pracovníci služby se mohou s uživateli setkat buď v jejich domácnostech nebo v prostorách jedné z provozoven (Kadaň, Prunéřov, Klášterec nad Ohří); v rámci poradenství a zprostředkování poskytujeme rady (např.vedení rodinného rozpočtu, hospodaření domácnosti – včetně vaření, rodičovského chování – např. osvětlení významu toho, proč se s dětmi učit a vedení k tomu jak se s nimi učit; motivace rodičů k dalšímu vzdělávání či hledání zaměstnání) a doprovod na úřady či k lékaři, pomoc s vyplňováním formulářů, zprostředkování kontaktů na další instituce, úřady nebo zařízení; součástí aktivity mohou být i besedy pro rodiče.

  V rámci spolupráce se s rodinami nejvíce zaměřujeme na:

  Rozvíjení schopnosti uživatelů služeb (nejprve podpora a pomoc při řešení obtíží a postupně se uživatelé naučí zvládat obtížné situace sami:

  • prostřednictvím aktivity Poradenství a zprostředkování podporujeme uživatele, aby rozvíjel své schopnosti podílením se na řešení svého problému, tzn., že danou situaci řešíme společně – důkazem je, že přinese podklady důležité pro další kroky při řešení daného problému; společně vyplněný formulář (např. žádosti o sociální dávky), který si v případě opakující se potřeby zvládne uživatel vyplnit sám; společné sepsání životopisu, motivačního dopisu; při opakování problému již zvládne danou situaci vyřešit sám apod.
  • v rámci aktivit Poradenství a zprostředkování a Terénní sociální práce se snažíme motivovat uživatele k samostatnému jednání při řešení sociální situace – důkazem je např. společné vyhledávání volných pracovních míst, rekvalifikačních kurzů, azylových domů, pronájmů apod., kdy první oslovení potencionálních zaměstnavatelů, či pronajímatelů je za „asistence“ pracovníků SAS, další kontakt je již v rukou samotného uživatele
  • prostřednictvím aktivity Poradenství a zprostředkování pomáháme rozvíjet uživatelům jejich schopnosti tím, že se snažíme je při řešení daného problému podpořit a do činnosti zapojit – důkazem je např. umožnění uživateli přepsat si na PC různé dokumenty (např. zcela nebo alespoň částečně připravený životopis, návrh či stížnost k soudu, apod.), kdy s finální úpravou mu mohou pomoci pracovnice SAS; umožnění využití internetu, tiskárny či telefonu apod.
  • v rámci aktivity Terénní sociální práce podporujeme uživatele, kteří si nejsou jistí při vyřizování běžných záležitostí (v těchto situacích jsme pro uživatele pouhou oporou) – důkazem je např. doprovod na úřad, k lékaři, či do jiných institucí
  Pravé menu