„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Školní příprava – soustavná práce s rodiči na školní přípravě s dětmi od 6 do 15 let; součástí může být i doučování (na doučování se podílejí dobrovolníci)

  Školní příprava může probíhat v domácnosti uživatelů nebo  v provozovně RADKA, četnost setkání probíhá individuálně dle závažnosti problému a potřeb rodiny, v domácnosti rodin pak zpravidla 1x – 2x týdně. Školní příprava probíhá v těchto formách:

  1. a) Spolupráce pracovnic s rodiči = Pracovnice SAS jsou rodinám s dětmi nápomocny při řešení problémů spojených se školní přípravou dítěte. Mohou rodiče navést ke správnému přístupu k dítěti, vysvětlit a ukázat jim, jak na děti při přípravě do školy dohlížet, jak se s nimi učit, pomáhat jim s domácími úkoly, jak vytvořit správné podmínky pro učení…

  Při této aktivitě vždy vnímáme potřeby rodiny a dítěte jako celku a jejím cílem je podporovat rodiny s dětmi k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží a podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů.

  1. b) provozovna RADKA jako stabilní zázemí pro školní přípravu; kdy děti mohou využít:

  -prostory pro vypracování svých domácích úkolů, seminárních prací, prezentací aj.

  -prostory zajišťující klid pro učení

  -PC s internetem

   

  Pracovnice SAS jsou rodičům a dětem vždy nápomocny, nikdy však za ně činnosti nedělají. Setkání neprobíhají ani jako cílené doučování (Pokud při činnosti s dítětem zjistíme, že by potřebovalo soustavnou školní přípravu v podobě doučování, doporučíme rodině individuální doučování v rámci Dobrovolnického centra RADKA – tj.zajistíme dobrovolníka).

   

  Školní příprava probíhá zpravidla v týdnu odpoledne (Po – Čt; cca v době od 13 do 16 hodin – dle rozvrhu jednotlivých dětí a času rodin); zpravidla 1x – 2x týdně. Pá bude určen pro individuální práci s rodinami (pokud bude třeba) a nutné administraci.

  Pravé menu