„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Naše sdružení považuje za velice důležité, aby si lidé uvědomovali zodpovědnost za stav životního prostředí. Proto se snažíme jít příkladem a jsme nakloněni veškerým aktivitám, které se týkají ochrany životního prostředí a přístupu lidí ke svému okolí. Aktivity s enviromentální tématikou nenásilně zapojujeme do každodenních činností, ať už se jedná o program pro maminky s dětmi, kurzisty, členy zájmových kroužků nebo návštěvníky odpoledních aktivit. Zapojujeme se do řady ekologických projektů a sami jsme organizátory mnoha projektů souvisejících s ekologií.

  Zaměřujeme se především na třídění odpadu (Projekt Už vím, kam s ním), Utváření lepšího postoje lidí ke svému okolí (Projekt Přírodní cestou), vybudovali jsme Hřiště Zahrádka, na kterém vznikl záhon s bylinkami. Ty jsou k dispozici nejen zaměstnancům a dobrovolníkům, ale hlavně klientům. Hřiště Zahrádka využíváme na program při příměstských táborech, v rámci odpolední Volné herny nebo během dopoledních programů pro maminky s dětmi.

  Pravé menu