„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt Bez hranic (aktuální informace najdete ZDE, projektové aktivity můžete hodnotit a připomínkovat v elektronickém hodnotícím dotazníku).

  registrační číslo 3710041

  Projektem chceme zapojit obyvatele (nejen) Kadaně, napříč společenským i věkovým spektrem, do neformálního multikulturního sbližování.
  Stírat hranice/bariéry mezi lidmi díky vzájemnému poznávání, zlepšení informovanosti a podpoře spolupráce ukázkou pozitivního přístupu.
  Využijeme pomoc islandských odborníků pro přenos metodik a dobré praxe a posílíme rozvoj jazykového vzdělávání cizinců.

  Harmonogram projektu:
  Zahájení:  1.4.2015
  Doba trvání: 12 měsíců – do 31.3.2016

  Kontaktní osoba:
  Mgr. Hana Vodrážková, manažerka projektu, tel:+420 737 734 716

  Hlavní aktivity:
  1) Křížem krážem – poznávací a kulturní akce v našem nízkoprahovém školním klubu
  2) Jak se žije – seznamovací a kulturní akce v rámci školních tříd spolupracujících škol*
  3) Babylon – komunitní multikulturní akce v organizaci RADKA*
  4) Café Lingua – multikulturní akce pro veřejnost se zapojením předchozích aktérů*
  5) Czech – výuka českého jazyka pro cizince*
  6) Partnerské návštěvy – pracovní cesty Island-ČR, bližší seznámení s metodami aktivit, besedy pro veřejnost – MODURMALREYKJAVIK CITY LIBRARY
  7) Budování kapacity NNO – tvorba marketingového plánu apod.

  Propagační kampaň a soutěž:
  V okdazu na průběh projektu je odkaz na každoměsíční soutěž pro veřejnost z oblasti znalostí o jiných zemích, kulturách zapojených do projektu.
  Vždy 3 vylosovaní soutěžící, kteří správně odpoví získají hodnotné věcné ceny.

  Spolupráce se subjekty:
  – 
  byly osloveny základní školy v Kadani pro zapojení do aktivity 2
  – byly osloveny všechny školy v Kadani a okolí pro účast v besedách s islandskými odborníky v oblasti multikultury a dalšího začleňování, sbližování kolektivu, prevence šikany apod.

  Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

  www.fondnno.cz
  www.eeagrants.cz

  Pravé menu