„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt Bez hranic (aktuální informace najdete ZDE, projektové aktivity můžete hodnotit a připomínkovat v elektronickém hodnotícím dotazníku).

  registrační číslo 3710041

  Projektem chceme zapojit obyvatele (nejen) Kadaně, napříč společenským i věkovým spektrem, do neformálního multikulturního sbližování.
  Stírat hranice/bariéry mezi lidmi díky vzájemnému poznávání, zlepšení informovanosti a podpoře spolupráce ukázkou pozitivního přístupu.
  Využijeme pomoc islandských odborníků pro přenos metodik a dobré praxe a posílíme rozvoj jazykového vzdělávání cizinců.

  Harmonogram projektu:
  Zahájení:  1.4.2015
  Doba trvání: 12 měsíců – do 31.3.2016

  Kontaktní osoba:
  Mgr. Hana Vodrážková, manažerka projektu, tel:+420 737 734 716

  Hlavní aktivity:
  1) Křížem krážem – poznávací a kulturní akce v našem nízkoprahovém školním klubu
  2) Jak se žije – seznamovací a kulturní akce v rámci školních tříd spolupracujících škol*
  3) Babylon – komunitní multikulturní akce v organizaci RADKA*
  4) Café Lingua – multikulturní akce pro veřejnost se zapojením předchozích aktérů*
  5) Czech – výuka českého jazyka pro cizince*
  6) Partnerské návštěvy – pracovní cesty Island-ČR, bližší seznámení s metodami aktivit, besedy pro veřejnost – MODURMALREYKJAVIK CITY LIBRARY
  7) Budování kapacity NNO – tvorba marketingového plánu apod.

  Propagační kampaň a soutěž:
  V okdazu na průběh projektu je odkaz na každoměsíční soutěž pro veřejnost z oblasti znalostí o jiných zemích, kulturách zapojených do projektu.
  Vždy 3 vylosovaní soutěžící, kteří správně odpoví získají hodnotné věcné ceny.

  Spolupráce se subjekty:
  – 
  byly osloveny základní školy v Kadani pro zapojení do aktivity 2
  – byly osloveny všechny školy v Kadani a okolí pro účast v besedách s islandskými odborníky v oblasti multikultury a dalšího začleňování, sbližování kolektivu, prevence šikany apod.

  Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

  www.fondnno.cz
  www.eeagrants.cz

  Pravé menu