„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Pomáhá dětem k navázání nebo upevňování kontaktu se svým rodičem (blízkou osobou) v bezpečném prostředí za pomoci odborníka.

  KONTAKTY S ASISTENCÍ

  Kontakty s asistencí jsou nová služba, kterou nabízíme rodinám díky projektu s názvem „Kontakty s asistencí“, který byl podpořen z dotačního programu MPSV Rodina na rok 2020.

  Kdy je vhodné využít službu Kontakty s asistencí? 

  Vztah rodiče (blízké osoby) a dítěte může být narušen například v souvislosti s narušením vztahu mezi rodiči jako partnery (třeba při rozvodu rodičů) nebo vztahy i v širší rodině – např. v případě řešení krizových situací v rodině, pří výskytu domácího násilí či agresivity v rodině, týrání a zneužívání dětí. Kontakt s asistencí může napomáhat při zlepšení komunikace v rodině a může být prostředkem pro zkvalitnění takových rodinných vztahů

  Kontakt bývá obvykle doporučen pracovníkem OSPOD, je součástí rozhodnutí soudu nebo výsledkem dohody obou rodičů. Při realizaci kontaktu s asistencí je předním hlediskem vždy zájem dítěte.

  Cílem této služby je umožnit setkání prostřednictvím asistovaného kontaktu nezletilého dítěte s osobou, v jejíž péči dítě není (druhý rodič, rodinný příslušník, osoba dítěti blízká apod.) Podpořit úpravu vztahů tak a směřovat vztah k dosažení takových změn, aby setkávání mohlo probíhat bez asistence odborného pracovníka v přirozeném prostředí uživatele. Asistovaný kontakt pomáhá dětem k navázání nebo upevňování kontaktu se svým rodičem (blízkou osobou) v bezpečném prostředí za pomoci odborníka.

  Úkolem odborného pracovníka je připravit dítě a rodiče (blízké osoby) na setkání, vytvořit bezpečné prostředí, být přítomen na setkání, vyhodnocovat přínos a rizika kontaktu s ohledem na stav dítěte a pomáhat stanovovat další kroky.

  Můžeme tedy říci, že služba Kontakt s asistencí je komplexní proces vedoucí od přípravy na setkání, nastavení podmínek setkávání, samotného setkávání, stejně tak jako hodnocení samotného setkání. Každopádně nejdůležitější je vždy zájem dítěte.

  Služba je rodinám poskytovaná zdarma v době od pondělí do čtvrtka, od 14 hod do 19 hod.

  V případě zájmu o tuto službu kontaktujete pracovnici Bc. Lucii Dvořákovou, DiS. na tel.: 774 946 378.

   

  Aktuální průběh projektu – od ledna do dubna

  Pravé menu