„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt “Dobrovolnictví mladých – krok kupředu” je realizován díky finanční podpoře Nadace Pangea.

  Aktuální průběh projektu ZDE

  Realizační období: leden – prosinec 2018

  Grantová výzva: Slušný člověk – slušnější svět, s důrazem na soudržnost mezi generacemi i různými skupinami ve společnosti, na dobrovolnictví a pozitivní aktivity mladé generace.

  Projektové aktivity:
  1.) Přednášky o dobrovolnictví na základních školách pro žáky 1. až 9. ročníků, představení programu DofE pro žáky 8. tříd základních škol.
  2.) Miniprojekty žáků základních škol.
  3.) Workshopy o dobrovolnictví v našem regionu na základních školách pro žáky 3. a 5. ročníků.
  4.) Přednášky o dobrovolnictví na středních školách a odborných učilištích.
  5.) Nábor účastníků programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu).
  6.) Setkání účastníků programu DofE.
  7.) Podpora vzniku mládežnického parlamentu.
  8.) Informační kampaň pro veřejnost.
  9.) Soutěž žákovských a studentských prací na téma “Slušný člověk – slušnější svět”.

  Soutěž:
  Do soutěže se mohou přihlásit žáci a studenti ve věku 6-19 let, kteří mají trvalé bydliště v regionu Kadaň a okolí. Práce na téma “Slušný člověk – slušnější svět” se odevzdávají do 30. 6. 2018 v elektronické podobě na e-mailovou adresu dcr@kadan.cz, nebo výtvarné práce osobně do provozovny RADKA. Práce bude hodnotit odborná komise ze zástupců zaměstnanců RADKA z. s. a dobrovolníků. Vyhlášení soutěže proběhne v rámci dne otevřených dveří RADKA dne 7. září 2018.

  Soutěžní kategorie:
  1.) Žáci 1. stupně ZŠ – výtvarné práce jednotlivců, způsob zpracování volný.
  2.) Žáci 2. stupně ZŠ a studenti víceletých gymnázií ve věku do 15 let – písemné zpracování tématu dle vlastního výběru (báseň, povídka, esej), minimální rozsah 1x A4.
  3.) Studenti SŠ a OU ve věku 15-19 let – písemné zpracování tématu dle vlastního výběru (báseň, povídka, úvaha), min. rozsah 1x A4 (min. 4000 znaků).

  Pravé menu