„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  V roce 2017 jsme realizovali projekt “Škola pro všechny” a v roce 2019 realizujeme projekt “Základy pro lepší budoucnost”. Oba řeší zejména podporu školní úspěšnosti žákyň a žáků z cílové skupiny na základní škole. Ale nevede jen k zlepšení školního prospěchu, pomůže jim také k snazší integraci do společnosti, nebudou již outsidery, jimiž většinou tyto děti jsou.

  Jen proto, že pocházejí ze sociálně znevýhodněného či ekonomicky slabého prostředí, nemají často kamarády a ve škole jim to moc nejde. Projekt také řeší podporu rodičovských kompetencí – zejména pak, aby rodiče dokázaly podpořit děti ve vzdělávání. Snahou bude změna pohledu rodičů na vzdělávání, školní přípravu, tzn. práce s rodiči tak, aby k naplňování jmenovaného cíle nic nebránilo. Z předchozích projektů jsme poznali, že důležitá je motivace rodičů, aby tuto motivaci předávali svým dětem

  Stále se setkáváme s tím, že děti ze sociálně či jinak znevýhodněných rodin mají časté absence a neuspokojivý prospěch ve škole; je znát že ve většině případů se škole doma nevěnují a že rodiče mnohdy nevytváří prostředí pro přípravu do školy. Nemusí to být tím, že pro rodiče je škola nedůležitá, ale např. jen nevědí, jak vhodné prostředí pro přípravu do školy vytvořit, jelikož ani s nimi se do školy nikdo nepřipravoval. U těchto dětí je také častým problémem nenošení a ztráta školních pomůcek, neplnění domácích úkolů a absence domácí přípravy.

  Projektem – aktivitami chceme dosáhnout zlepšení zejména školního prospěchu dětí a dále chceme motivovat rodiče zejména ke změně pohledu na vzdělání svých dětí.

  V případě, že by aktivitu potřebovalo více dětí ze stejné třídy, ale i z jiných škol a z jednoho města, nabídly bychom dětem skupinovou aktivitu školní přípravy, kde by si děti mohly probíranou látku vysvětlovat navzájem. V tomto případě by aktivitu koordinoval pracovník, který by látku dovysvětloval. Tím bychom umožnily dětem najít si kamarády, mít možnost vyniknout a nebýt již takovým outseidrem – umožnily jim snazší budování jejich sociální sítě.

   

  Projekt “Škola pro všechny” (rok 2017):

  Aktivita projektu (doučování) probíhala v rámci školního roku; avšak práce s rodinou probíhala kontinuálně v rámci celého roku. Celý projekt zaštiťovali kontaktní pracovnice, kterými pro projekt byla Lenka Myšková (v době od 1.2. do 31.8.2017) a Jaroslava Volhejnová(v době od 1.9. do 31.12.2017). Dále se samotným doučováním pomáhali dobrovolníci.

  Aktivity probíhaly zejména individuálně – nikdy se nesešlo více dětí z jedné třídy tak, aby mohla být aktivita provedena skupinově.

  Projekt probíhal v rámci celého roku 2017 a celkem bylo do projektu zapojeno 27 dětí(22 Kadaň; 5 Klášterec n.O.). Ke zlepšení v jednotlivých předmětech došlo u 51% dětí.

  V rámci projektu jsme spolupracovali se zástupci Základních škol v Kadani (ZŠ Školní; ZŠ a MŠ při nemocnici; ZŠ Chomutovská; ZŠ Na Podlesí) a stejně tak i v Klášterci nad Ohří (ZŠ Petlérská; ZŠ Krátká). Spolupráci spočívala zejména v konzultacích školního prospěchu daného doučovaného žáka.

   

  projekt “Základy pro lepší budoucnost” (grantový program “Bertík pomáhá 2019”):

  Aktivita projektu (doučování) probíhá v rámci druhé poloviny školního roku 2018/2019 a první poloviny školního roku 2019/2020; avšak práce s rodinou probíhá kontinuálně v rámci celého roku. Celý projekt zaštiťuje kontaktní pracovnice Jaroslava Volhejnová (v době od 1.1. do 31.12.2019) společně s kolegyněmi (Pavlínou Horákovou a Šárkou Radovou). Dále se samotným doučováním pomáhal i 1 dobrovolník.

   

  Příklad dobré praxe:

  Michal M. (13 let) přišel s tím, že potřebuje pomoci s matematikou, na vysvědčení byl klasifikován známkou 4. Chodí do 7. třídy, kde už je matematika obtížná a nemohl se spoléhat na pomoc z rodiny. Rodina je vícečlenná, jeho rodiče si již sami s touto látkou neví rady a zároveň není tolik prostoru se jeho učení věnovat – vzhledem k dalším členům domácnosti. Rádi by, aby Michal zvládl učení ZŠ a poté šel dále studovat.

  Michal se snažil, docházel pravidelně, v případě plánované nepřítomnosti se předem omluvil. Oproti jiným dětem byl vnitřně motivovaný – na školních výsledcích mu záleželo a nepotřeboval postrkování z rodiny. V průběhu spolupráce se hodně věnoval zlomkům, se kterými se dělá řada různých operací. Michal je sice chápal, ale občas zaměňoval různé postupy. V geometrii jsme se zabývali konstrukcí čtyřúhelníků, což Michal chápe dobře, protože má dobrou prostorovou představivost. 

  Michal je velice cílevědomý a hodný kluk, má velmi pěkný vztah ke svým mladším sourozencům. Po základní škole by se chtěl dostat na střední vojenskou školu.

  Michalovi se věnovala jedna z našich kolegyň a díky ní dané učivo zvládl.

  Pravé menu