„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Odborné sociální poradenství

  Služba odborného sociálního poradenství je v roce 2020 financována z dotace programu “Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020″ – a to ve velkém i malém dotačním programu (www.kr-ustecky.cz).

  Podstatou projektu je poskytování Odborného sociální poradenství jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci (včetně osob ze zdravotním postižením). Služba je určena zejména lidem z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních obcí. Je určena všem, kteří se ocitli ve vztahových, existenčních či pracovních problémů a chtějí je aktivně začít řešit.

  Při poskytování se zaměřujeme na osoby ze sociálně vyloučených lokalit, které řeší především pomoc a podporu při jednání na úřadech (zejm. při vyřizování důchodů či odvolání pro nepřiznání dávek ÚP a další), sepisování různých odvolání, žádostí či návrhů k soudu – věnujeme se sepisování písemností (např. návrh na předběžné opatření, na rozvod, úpravu poměrů; vyjádření k odvolání, předběžné opatření, pěstounská péče apod.). Také poskytujeme poradenství v oblasti financí a bydlení (jednání s OSSZ, ČSSZ, v oblasti dávek, vyřízení kompenzačních pomůcek, poskytnutí informací o procesním průběhu věcí, vyřizování telefonátů, sociální a prostupné bydlení apod.). Dále pomáháme osobám se zdravotním postižením / omezením při řešení různých situací (nevyplácení invalid.důchodu, stížnosti proti usnesení apod.) – také jsme pomohli se sepsáním žádosti o peněžitý dar na rehabilitační pobyt pro postiženého chlapce a tato žádost byla úspěšná. V rámci služby je osobám pomoženo prostřednictvím potravinové banky a burzou oblečení.

  Odborné sociální poradenství je jednou ze dvou hlavních činností Sociálního centra RADKA (SCR).

  Ambulantně služba probíhá v provozovně RADKA z. s.: ul. Kpt.Jaroše 630 v Kadani.

  Dále jsou služby poskytovány v terénu (přirozené prostředí uživatelů služby – Kadaň, Prunéřov, Klášterec nad Ohří a spádové obce).


  Hlavní aktivity :

  •    Pomoc
  •    Poradenství
  •    Zprostředkování
  Odkazy na nabídku služeb Sociálního centra RADKA.

  Kontaktními osobami jsou:
  Mgr.Hana Vodrážková – ředitelka organizace
  Bc.Olga Šoltésová – vedoucí Sociálního centra
  Lucie Miltnerová, DiS. – vedoucí OSP

  Pravé menu