„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

  • RADKA organizace
  • Mateřské - mezigenerační centrum
  • Rodinné centrum Klášterec
  • Sociální centrum
  • Vzdělávací centrum
  • Dobrovolnické centrum
  • Plavecké centrum
  • Youth center
  • International cooperation
  • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
    Levé menu

    Projekt “Peníze Vám svobodu dají i vezmou” je realizován díky finanční podpoře programu Erasmus+ mládež.

    Realizační období:  6/2020 – 12/2021
    Žadatel: RADKA z.s., Kadaň (ČR)
    Partner: ITE (Slovensko)

    Informace o průběhu projektu:

    Cílem projektu tzv. výměny mládeže je zlepšení finanční gramotnosti mladých lidí (13 – 17 let), což je v souladu s cíli programu Erasmus+ od vzdělávání mladých a evropské spolupráce až po podporu rovnoprávnosti, inkluze a integrace.
    Dílčími cíli pro mladé účastníky pak jsou:
    – rozvinutí kompetencí matemeticko-finančních a počítačových
    – zlepšení komunikačních schopností, včetně cizojazyčných (česko-slovenský a anglický jazyk)
    – posílení schopnosti učit se (porozumět hodnotě peněz, neučit se zacházet s financemi a předcházet rizikům)
    – zvýšení občanské angažovanosti, společenské zodpovědnosti a vedení sociálního dialogu
    – autentická prožitek v jiné kultuře a vyjádření té své, praktická zkušenost výměny mládeže

    Pravé menu