„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Projekt “People to people” (průběh projektu ZDE)

  Registrační číslo: 2016-1-CZ01-KA204-024083

  Realizace projektu: 9/2016 – 8/2019

  Realizátor: Česká republika – RADKA, z.s.

  Partneři:
  Polsko – Centrum ds.Katastrof i Klesk Zywiolowych TRATWA
  Bulharsko – Big Brothers Big Sisters of Bulgaria Association

  Cíl: Strategické partnerství a výměna zkušeností v oblastech dobrovolnictví mezi zahraničními partnery.

  Objective: Strategic partnerships and exchange of experiences in the areas of volunteerism among foreign partners.

  Aktivity: Během projektového období proběhne 9 setkání, která budou věnována financování dobrovolnictví, péče o dobrovolníky, supervize, dobrovolnictví 50+, neformální asociace dobrovolnických organizací, atd. Ke každému tématu vznikne metodický pokyn, který bude základem pro zavádění do praxe v jednotlivých organizacích.

  Activities: During the project period there will be 9 meeting, which will be devoted to finance volunteering, taking care of volunteers, supervision, volunteering 50+, an informal association of voluntary organizations, etc. A methodological instruction will be created for each topic, which will be the basis for putting into practice in individual organizations.

  Výstup: Vícejazyčná závěrečná příručka jako souhrn metodických pokynů a praktických výstupů.

  Output: Multilingual Guide as a final summary of guidelines and practical outcomes.

  Kontaktní osoba: 
  Bc. Stanislava Hamáková, DiS., koordinátorka projektu, tel: +420 734 468 449

  Contact person:
  Bc. Stanislava Hamáková, DiS., Project Coordinator, tel: +420 734 468 449

  Tento projekt je podpořen v rámci programu Erasmus+.

  This project is supported by the Erasmus +.

  Pravé menu