„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Práce je cíl 
  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006165

  Projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006165 je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

  Projekt je zaměřen na zvyšování pracovních kompetencí obyvatel kláštereckých sociálně vyloučených lokalit, především ulice Mírová a okolí, a jejich podporu při vstupu na trh práce. Během 36 měsíců bude 90 osobám poskytováno individuální pracovní poradenství, 60 z toho projde motivačními kurzy a 50 kurzy zvyšování finanční a funkční gramotnosti. 5 osob si před nástupem do zaměstnání pozici osahá v tréninku. Předpokládáme umístění 15 osob v legálním zaměstnání.

  Harmonogram projektu:

  Zahájení:  1.4.2017
  Doba trvání: 36 měsíců – do 31.3.2020
  Kontaktní osoba: Bc. Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480
  Pracovní poradce: Bc. Petra Trepešová, tel.: +420 778 083 012

  V následujících třech letech chceme osoby sociálně vyloučené zejména k práci motivovat, poskytnout jim prostor pro vzdělání a získání praxe (tréninku) a vhodného zaměstnání.

  Cíle projektu:
  Projektem chceme dosáhnout začlenění účastníků z řad sociálně vyloučených na trh práce. Do projektu chceme aktivně zapojit celkem 90 osob, přičemž z tohoto počtu chceme pomoci najít 15 osobám pracovní místo.

  K tomuto cíli směřujeme těmito kroky:
  a) motivace cíl.skupiny k hledání si práce (oslovení 110 osob v projektu)
  b) vzdělání cíl.skupinyv dovednostech, které jim pomohou práci získat a udržet a zároveň se orientovat na trhu práce (účast 60 osob v motivačním kurzu a 50 v kurzu pro zvyšování finanční a funkční gramotnosti)
  c) získání odborné praxe (tréninku) cíl. skupiny v rámci vzdělávání
  d) jednání se zaměstnavateli – dojednávání tréninku a získávání informací o volných pracovních místech

  Cílovou skupinou projektu jsou:
  A)    Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Klášterci nad Ohří (všech věkových kategorií); včetně etnických menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí

  Klíčové aktivity projektu:
  1.Pracovní poradenství a Pracovní asistence  – práce přímo ve vyloučených lokalitách, u zaměstnavatelů a také v provozovně RADKA z.s.
  -oslovení, motivace a spolupráce s vytipovanými a vybranými účastníky projektu
  -aktivní komunikace se spolupracující organizacemi; zaměstnavateli při dojednávání tréninkových míst či zaměstnání
  -poskytnutí podpory účastníkům na novém pracovním místě; získání zpětné vazby od účastníků i zaměstnavatelů

  2.Skupinové vzdělávací aktivity a Zajištění tréninkových míst– možnost účastnit se skupinových aktivit zaměřených na motivaci či finanční a funkční gramotnost a dále pak absolvování tréninku na pracovním místě (pokud budou mít zaměstnavatelé i účastníci zájem)
  -získání osvědčení
  -oslovení konkrétních zaměstnavatelů s volnými pracovními místy a dojednání tréninkových míst

  Smyslem a cílem celého projektu je zapojit osoby ze sociálně vyloučených lokalit do aktivit, které jim dají možnost vzdělávat se, zjistit, jakým směrem se ve svém profesním životě ubírat a získat potřebnou praxiSpolečnými silami s realizátory projektu snad dosáhneme jejich začlenění na trh práce.

  Pravé menu