„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Spolu s rodinou aktivně (SAS Kadaň)
  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003823

  Projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003823 je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV.

  Projektem zajistíme terénní i ambulantní formu poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Kadani se zvláštním zřetelem k sociálně vyloučeným lokalitám Prunéřov a Tušimice, obývaným rodinami pod hranicí bídy, ohroženými předlužením, patologiemi a rozpadem, kdy cílem služby je rozvinout rodičovské a sociální kompetence, zajistit zdravý vývoj dětí a přispět k integraci celé rodiny do společnosti. Službu nabídneme během 3 let 405 osobám a budeme ji poskytovat 4 soc.pracovníky.

  Harmonogram projektu:
  Zahájení:  1.1.2017
  Doba trvání: 36 měsíců – do 31.12.2019
  Kontaktní osoba: Bc. Olga Šoltésová, koordinátorka projektu, tel:+420 734 454 480
  Sociální pracovnice: Mgr. Šárka Radová, tel:+420 734 453 684

  V následujících třech letech chceme změnit rodinné prostředí rodin ze sociálně vyloučených lokalit tak, aby byla rodina funkční, zdravá, bez patologií, se zdravě se vyvíjejícími dětmi, kterým se dostává potřebné péče, zázemí a vzdělání, se zajištěným bydlením, které si rodina dokáže udržet; vyrovnaným dom. rozpočtem, stabilním zaměstnáním některého z členů rodiny.

  Cíle projektu:
  Projektem chceme dosáhnout začlenění rodin z řad sociálně vyloučených do společnosti a na trh práce. Do projektu chceme aktivně zapojit celkem 405 osob, přičemž z tohoto počtu věříme že ke změně dojde u 220 osob.

  K tomuto cíli směřujeme těmito kroky:
  a) s celkem 90 rodiči budeme společně pracovat na nácviku a posílení rodičovských kompetencí v rámci sociálně aktivizační služby v terénu a ambulantně (Předškolní a Školní příprava)
  b) s celkem 300 rodiči budeme společně pracovat na nácviku a posílení rodičovských kompetenci v rámci sociálně aktivizační služby v terénu (poradenství, prostředkování)
  c) rodičům bude nabídnuta možnost účastnit se prodloužených víkendů, kdy se zaměříme na podporu rodičovských kompetencí prací ve skupině

  Cílovou skupinou projektu jsou:
  A)   rodiny / osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Kadani, Prunéřově a Tušimicích (všech věkových kategorií); včetně etnických menšin a osoby z jiného  sociokulturního prostředí

  Klíčové aktivity projektu:
  1.Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  – práce přímo ve vyloučených lokalitách a také v provozovně RADKA z.s. v Kadani v ulici Kpt. Jaroše 630 nebo v Prunéřově 377
  -oslovení, motivace a spolupráce s vytipovanými a vybranými účastníky projektu
  -aktivní komunikace se spolupracující organizacemi – propojení služeb, zefektivnění práce s účastníky
  -získání zpětné vazby od účastníků

  2.Skupinové vzdělávací aktivity – prodloužený víkend s kurzem Silní rodiče – silné děti– možnost účastnit se skupinových aktivit zaměřených na podporu rodičovských kompetencí a řešení problémových situací
  -získání Osvědčení

  Smyslem a cílem celého projektu je pomoc a podpora osob ze sociálně vyloučených lokalit sociálně aktivizačnímu službami pro rodiny s dětmi, které jim dají možnost najít řešení jejich tíživé životní situace, vzdělávat seSpolečnými silami s realizátory projektu snad dosáhneme jejich začlenění do společnosti a na trh práce.

  Pravé menu