„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu
  NĚMECKÝ JAZYK ZAČÁTEČNÍCI
  online přihláška

  CENA: 100,- Kč / lekci
  ROZSAH: cca 15 lekcí, dále dle domluvy
  ROZVRH: úterý od 16:00 h
  LEKTORKA:  Mgr. Andrea Horčicová


  POPIS

  Kurz je určen pro zájemce, kteří se s německým jazykem setkávají v běžném životě a rádi by mu rozuměli. Úvodní lekce jsou věnovány fonetice (výslovnosti) a představení základních odlišností oproti českému jazyku (např. členy u podstatných jmen). Další lekce se věnují jednotlivým tématům včetně slovní zásoby. Společně se představíme, naučíme se nakupovat či zeptat se na cestu. a to vše psanou i mluvenou formou. Zároveň se budeme věnovat i gramatice – zájmena, stupňování přídavných jmen, číslovky, časování sloves, atd.


  DALŠÍ INFORMACE

  Kurz se koná pouze při přihlášení 3 a více účastníků.

  Pravé menu