„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation

  O konání Výměny mládeže Fresh! se Slovenským partnerem CVČ v termínu 24. 10. – 31. 10., Stará Ľubovňa se prozatím jedná. Ostatní výměny mládeže jsou pozastaveny a jedná se o změně termínu.


  Budeme se ucházet o Akreditaci Erasmus+ mládež pro programové období 2021 – 2027. Akreditace je značkou vykonávání kvalitních činností přeshraniční spolupráce a vzdělávacích mobilit mládeže a poskytuje zjednodušený přístup k možnostem financování projektů.
  Uzávěrka žádostí: 31. 12. 2020.


  Ve třetím kole projektových výzev Erasmus+ budeme předkládat návrh na aktivitu KA3 – Strukturovaný dialog mládeže. Aktivity strukturovaného dialogu podněcují aktivní účast mladých na demokratickém životě v Evropě, a to prostřednictvím jejich setkávání s osobami s rozhodovací pravomocí. Cílem aktivit je umožnit mladým prosazovat své postoje a názory ke způsobu tvorby, realizace a hodnocení politiky mládeže v Evropě.
  Uzávěrka žádostí: 1. 10. 2020.