„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  Síťovací setkání organizátorů workcampů INEX-SDA

  Máme za sebou další milé a poučné online setkání! Tentokrát jsme se virtuálně sešli s partnery, kteří každoročně hostí dobrovolníky na letních workcampech organizovaných sdružením dobrovolných aktivit INEX. Workcampy letos slavily 100 let v Čechách a ačkoliv byl ten stý rok pro všechny z nás nevšední, udělali jsme společně maximum pro to, aby vše proběhlo co možná nejvíc “normálně”.

  Během setkání jsme převážně hodnotili dopady pandemie Covid-19 na organizátory i účastníky a sdíleli, jak se nás dotkla zavedená opatření. Věnovali jsme se náboru dobrovolníků, který byl pro většinu organizací letos opravdovým oříškem. Jarní uzavření hranic také zhatilo možnost účasti většiny zahraničních dobrovolníků. Zajímavým srovnáním oproti předchozím ročníkům tedy bylo obsazení workcampů českými účastníky, přičemž jsme probrali s tím spojené výhody i nevýhody. V neposlední řadě jsme se dotkli tématu financování workcampů, a to jak letošních, tak budoucích, jejichž existence bude následky pandemie nemálo ohrožena. Mnohé z organizací se uchylují k lokálnímu fundrasingu a přijímají dary jak finanční, tak například ve formě potravin, které mohou dobrovolníci využít pro své stravování.

  Na závěr nás čekal vstup zastupitelky organizace Rytmus a připomenutí důležitosti inkluzivního faktoru. Společně jsme probrali nejvhodnější cesty a usnadnění pro začlenění dobrovolníků s omezenými příležitostmi či handicapem. V rámci programu Dobrovolnictví pro všechny INEX zapojuje do aktivit lidi s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, dlouhodobě nezaměstané apod.

  Děkujeme všem partnerům za sdílení cenných zkušeností a sdružení INEX-SDA za možnost být již tolik let součástí workcampů. Další informace najdete pod níže uvedenými odkazy. Pokud byste rádi vyrazili na workcamp do zahraničí, neváhejte nám napsat.

  Více o workcampech
  Šestý ročník v RADKA z. s.

  Pravé menu