„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  CAFÉ LINGUA Německo // Germany

  | 15. července 2021 | English version follows

  Čtvrteční podvečer patřil Německu a naší dlouhodobé dobrovolnici Eileen. Ta si pro nás totiž připravila jazykové setkání plné zajímavých informací o své domovské zemi, zábavných her a také výborné domácí kuchyně.

  Odstartovali jsme krátkým představením se, které Eileen zvládla také v češtině, protože se ji po dobu svého pobytu u nás intenzivně učí. Pokud nejste našimi pravidelnými čtenáři, možná ještě nevíte, že Eileen pochází z Kolína nad Rýnem a v organizaci RADKA vykonává půlroční dobrovolnickou stáž pod programem Silní sousedé 2.0. Na něm již několikátým rokem spolupracujeme s německou organizací Paritätische a Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Café Lingua je jedním ze šesti jazykových setkání, která Eileen v rámci projektu plní a hravou formou tak seznamuje Čechy s němčinou a Německem. Dalším takovým setkáním byly například online přednášky na školách, o kterých jsme psali minule.

  Po krátkém úvodu nás Eileen zasvětila do všech dobrot, které pro nás předem připravila. Pochutnali jsme si na veganském jablečném koláči “vom Blech” neboli “z plechu” a k němu jsme se občerstvili sladkým drinkem Ki-Ba, což je višňovo-banánový džus. Pak už jsme se všichni vrhli na výborné mini preclíky, k nimž nechyběly dvě čestvé pomazánky – fazolová s bylinkami a papriková s vlašskými ořechy. Asi netřeba psát, že během chvíle bylo po preclících.

  Se zajímavými fakty o Německu jsme se seznámili pomocí dvojjazyčných karet. Jejich čtením jsme si také vyzkoušeli, jak jsme na tom s německou výslovností. Hlavně ti z nás, kteří německy vůbec neumějí se u téhle aktivity pořádně nasmáli. Paměť a slovní zásobu jsme potrénovali během hry “Ich packe meinen Koffer und nehme mit…”. Tu jistě všichni znáte i v češtině jako “Balím si kufr a s sebou si vezmu…”. Na závěr jsme ještě probrali otázky a témata, která nás zajímala a rozloučili jsme se.

  Pokud jste se nemohli zúčastnit, nezoufejte! Recept na ty “echt” domácí preclíky najdete na našem YouTube. Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout tady. No a my se příště těšíme na CAFÉ LINGUA – Španělsko. Tak nás sledujte, ať vám nic neunikne!

              


  Thursday evening belonged to Germany and our long-term volunteer Eileen. She prepared a language meeting full of interesting information about her home country, fun games and also some excellent home-made recipes.

  We started with a short introduction, which Eileen also managed in Czech. Learning Czech language is very important part of every volunteer’s activity. If you are not a regular reader of our blog… Eileen comes from Cologne and currently participates in a six-month volunteer internship in our organization under the program Strong Neighbors 2.0. In this program we have been cooperating with the German organization Paritätische and Dobrovolnické centrum in Ústí nad Labem for several years. Café Lingua is one of six language meetings that Eileen has to perform during her activity. Such meetings aim to strengthen Czech and German relations in a playful way. Also check the article about our school presentations.

  After her introduction, Eileen explained all the goodies she had prepared for us in advance. We enjoyed a vegan apple pie “vom Blech” meaning “from a baking plate” and we refreshed ourselves with a sweet drink named Ki-Ba, cherry-banana juice. Then we all tasted delicious mini pretzels with two fresh dips – beans with herbs and grilled peppers with walnuts. Needless to say, all the pretzels were gone in just a moment.

  Next activity – interesting facts about Germany! By reading bilingual cards, we tested our German pronunciation. Especially those of us who don’t know German at all had real fun. Later we trained our memory and vocabulary during the game “Ich packe meinen Koffer und nehme mit …”. Maybe you know this one as “I packed my bag…”. In the end we discussed some interested topics and then said goodbye.

  In case you couldn’t attend, don’t despair! You can find the recipe for those “echt” homemade pretzels on our YouTube. You can also view the complete photo gallery here. See you next time at CAFÉ LINGUA – Spain. Stay tuned!

  Pravé menu