„Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

 • RADKA
 • Mateřské centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Sociální centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Centrum pro mládež
 • Plavecké centrum
 • Vzdělávací centrum
 • Zahraniční spolupráce
 • RADKA Mateřské centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Centrum pro mládež Plavecké centrum Vzdělávací centrum Zahraniční spolupráce

  Jak můžete podpořit činnost RADKY?

  RADKA je nestátní nezisková organizace a proto je sponzoring důležitou součástí k zajištění vlastní činnosti a cílů spolku dle jeho stanov.

  Obracíme se tímto na Vás, potencionální sponzory, kteří byste měli zájem nás pravidelně či jednorázově podpořit a zajistit tak provoz MateřskéhoPlaveckéhoDobrovolnickéhonebo Sociálního centra RADKY, (Vzdělávací centrum je financováno dotovanými projekty).

  Věcným darem nebo službou – možno využít projekt Sítě MC v ČR – SPOLU PRO MC


  Dobrovolnickou činností nebo službou


  Finančním darem – č. ú. 185923126/0300, ČSOB Kadaň.


  Internetovým nákupem přes Givt – instruktážní ukázka zde nebo video zde


  Co můžeme sponzorům nabídnout my?