„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  NEBOJ SE SVĚŘIT

  Neboj se svěřit je název projektu, jehož cílem je Prevence domácího násilí a Pomoc  osobám domácího násilí. Projekt podpořil Úřadu vlády České republiky.

  Očekávaným výstupem projektu je zvýšení povědomí o domácím násilí a dále to, že alespoň část osob zažívající domácí násilí začne svojí situaci aktivně řešit.

   

  Projekt je realizován od 1.1.2020 do 31.12.2020.

  Koordinátorka projektu: Bc. Lucie Dvořáková, tel:+420 774 946 378

   

  Cíle projektu / aktivity projektu:

  1. cíl Prevence domácího násilí – cíle dosáhneme realizací přednášek o domácím násilí pro žáky 5. až 9. třídy na základních školách a studenty víceletých gymnáziích na Chomutovsku a Podbořansku (jednotlivé školy budou osloveny). V rámci přednášek se budeme snažit podpořit a rozvíjet vědomosti a dovednosti v boji proti domácímu násilí na dětech, či násilí v rodině.

  Předpokládáme zapojení 500 žáků v rámci projektu.

   

  1. cíl Pomoc ohroženým osobám domácího násilí – pomoc bude zajištěna prostřednictvím služby poradenství, terapie, právní pomoci, doprovodů (na úřady, Policii ČR, k lékaři, aj.) či proplacení cestovného do Intervenčního centra v Chomutově.

  Předpokládáme zapojení 50 osob v rámci projektu.

  Služba je poskytovaná zdarma, v době od pondělí do pátku, od 8 hod do 15 hod – po předchozí telefonické domluvě.

  V případě zájmu o službu kontaktujete pracovnici služby na tel.: 608 517 065 nebo emailu: scr@radka.info.

   

  Aktuální průběh projektu – od ledna do dubna

   

  Pravé menu