„S námi může být aktivní každý.“

 • RADKA organizace
 • Mateřské - mezigenerační centrum
 • Rodinné centrum Klášterec
 • Vzdělávací centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Plavecké centrum
 • Youth center
 • International cooperation
 • RADKA organizace Mateřské - mezigenerační centrum Rodinné centrum Klášterec Sociální centrum Dobrovolnické centrum Youth center Plavecké centrum Vzdělávací centrum International cooperation
  Levé menu

  ŠKOLNÍ KLUB – PROJEKT NEBYL PRODLOUŽEN – ŠKOLNÍ KLUB UKONČEN

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Ke konci srpna 2020 byl ukončen dvouletý projekt Školní klub, v jehož rámci jsme poskytovali služby zaměstnaným rodičům. Jednalo se zejména o hlídání a zábavu pro děti od 6 do 12 let, dále také doprovody na zájmové aktivity a o prázdninách příměstské tábory. Za dva roky trvání projektu jsme podpořili více než čtyřicet rodin.
  Školní klub měl v naší provozovně vyhrazenou klubovnu, kde byly k dispozici hry a hračky. Část aktivit ale probíhala i mimo tuto klubovnu, využívali jsme tělocvičnu, počítačovou učebnu, hernu mateřského centra, výtvarnou učebnu i zahrádku. Provoz klubu byl až do 19 hodin večer, což oceňovali zejména rodiče s delší pracovní dobou nebo dojíždějící. Oblíbené byly například kreativní dílny nebo počítačový kroužek.
  Ve spolupráci s externími spolupracovnicemi jsme zajišťovali také doprovody dětí ze školy k nám nebo na různé zájmové aktivity. To byla pro rodiče dost velká pomoc, opravdu si cenili toho, že se děti bezpečně dostanou tam, kam potřebují.
  O letních i jarních prázdninách jsme pořádali příměstské tábory, o které byl velký zájem a děti z nich odcházeli spokojené. Témata byla velmi různorodá, např. Digiděti (fotografování a úprava fotografiií v počítači), Kreativ (tvorba zejména z přírodních materiálů), Ochránci planety (s ekologickou tématikou) nebo Anglický za účasti zahraničních dobrovolníků.

   


  KONTAKTY:
  Ing. Ivana Mertová – koordinátorka, 730 894 154, skolniklub@radka.info
  Kateřina Hrubá – vychovatelka, 734 144 189, skolniklub@radka.info


  Cílem projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009854 je zajistit mimoškolní péči o žáky 1. stupně ZŠodpoledním školním klubu v době 12 – 19 hodin. Projekt podporuje slaďování pracovních a rodinných povinností po celou dobu školního roku.

  V období prázdnin dětem ze ŠK nabízíme příměstské tábory výlety a naše kroužky se SLEVOU 20% – 50% (dle aktuální nabídky).

  Děti vyzvedneme ze školy či kroužku, společně uděláme domácí úkoly, probereme školní látku, ale také si například zahrajeme hry nebo se budeme věnovat různým zábavným aktivitám.

  Díky přesunu části rodičovských “starostí” do našeho zařízení, se rodiče mohou bez stresu věnovat svým pracovním povinnostem nebo si alespoň na chvilku udělat čas na sebe.
  V rámci projektu je zároveň možno využít službu “Doprovody“. Zajistíme doprovod dětí ze školy či družiny do školního klubu, případně na jiné zájmové aktivity.

  Zájemci o službu musí vyplnit smlouvu o poskytování služby, monitorovací list podpořené osoby a doložit potvrzení o zaměstnání, studiu či aktivní evidenci na ÚP (pouze potvrzení od zaměstnavatele potřebujeme vyplnit od obou rodičů, žijí-li ve společné domácnosti).

  Aktuální průběh projektu


  Důležité dokumenty:

  1. smlouva školní klub
  2. monitorovací list
  3. potvrzení
  a) o pracovně právním vztahu (povinný dokument pro zaměstnané, pracující na DPP/DPČ)
  b) o studiu či účasti na rekvalifikaci (povinný dokument pro studující či osoby získávající kvalifikaci v rekvalifikačním kurzu)
  c) o vedení v evidenci na úřadu práce (povinný dokument pro osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání)
  d) pro OSVČ


  Pro zajištění doprovodu se můžete přihlásit do kurzu DOPROVODY a vyplnit dotazník, nebo nás kontaktovat.
  Aktuální informace o průběhu projektu naleznete ZDE.

  DOPROVODY – informace
  JAK TO VIDÍ RODIČE A DĚTI ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

  Pravé menu